In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Telegraaf maakt onterechte associatie tussen Ramadan en relschoppers

Telegraaf maakt onterechte associatie tussen Ramadan en relschoppers

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Telegraaf maakt onterechte associatie tussen Ramadan en relschoppers

– Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde –

Dit is een reactie op het artikel Avondklok en fouilleeracties’ vanwege relschoppers ramadan (verschenen in de Telegraaf op 14 mei 2020). In dit artikel ontkracht het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde dat de Heilige maand Ramadan ook maar iets te maken heeft met de relschoppers.

In het artikel, Avondklok en fouilleeracties’ vanwege relschoppers ramadan in de Telegraaf van 14 mei 2020 wordt er ten onrechte een verband gelegd tussen relschoppers en de Heilige maand Ramadan.

Het gaat om acht á negen groepen jongeren die voor overlast zorgen. Deze relschoppers worden helaas geassocieerd met de Heilige Maand Ramadan. Het woord “Ramadan” wordt ten onrechte gebruikt door de Telegraaf om deze in verband te brengen met overlast of relschoppers. De lezers zullen waarschijnlijk denken dat het om Moslimjongeren gaat terwijl het vooralsnog onduidelijk is of het om jongeren gaat met een Moslim achtergrond. Dit is subtiel, misleidend en zeer riskant. Wij hopen niet dat het de intentie is geweest om de bevolking tegen elkaar op te zetten door het vermelden van onwaarheden en gebrekkig onderzoek onder het mom van de persvrijheid. Onlangs hebben we met z’n allen stilgestaan op 4 en 5 mei bij de vrijheid die ons zo lief is, derhalve verwachten we van de Telegraaf om deze vrijheid op een rechtvaardige en verantwoordelijke wijze in acht te nemen.

Het lijkt er op dat men wil suggereren dat deze overlast sinds het begin van de Heilige Maand Ramadan is begonnen. Zelfs als we veronderstellen dat dit het geval is, waarom wordt deze overlast dan in verband gebracht met de religie? Deze relschoppers plegen geen overlast in naam van de religie. Soortgelijke overlast zien we al jaren in andere dorpen en steden. Wat heeft dit te maken met religie? We associëren de overlast die bijvoorbeeld rond de maand december in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden toch ook niet met Kerstmis? Regelmatig hoort men in de Media over Moslimjongeren, waarom wordt overlast die gepleegd wordt door andere jongeren die geen Moslims zijn niet vermeldt als overlast door Christelijke of Joodse jongeren? En waarom wordt overlast door jongeren die geen Moslims zijn niet geassocieerd met het Christendom en Jodendom?

Het principe van rechtvaardigheid wordt door de Heilige Koran expliciet vermeldt:

“O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet”. [4:136]

“O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet”. [5:9]

Had de Telegraaf deze wijze lessen gevolgd dan zouden zij deze associatie tussen overlast en de Heilige maand Ramadan niet hebben gemaakt.

Mochten de groepen relschoppers uit onderzoek een Moslim achtergrond blijken te hebben dan kunnen we hieruit opmaken dat verveling gedurende de Heilige maand Ramadan ten grondslag ligt aan hun gedrag. Er is een gezegde die dateert uit de 19de eeuw en luidt dat verveling de speelplaats van de duivel is. In andere woorden wordt hiermee bedoelt dat als mensen, in het bijzonder jongeren, niets te doen hebben, ze eerder betrokken raken bij problemen en criminaliteit.

Acties van de gemeente en politie zijn onvoldoende. Daarmee los je het probleem op de lange termijn niet op. Het is slechts symptoombestrijding. Jongeren gaan daardoor hun denkwijze niet veranderen en dat is juist van belang. Er zijn andere oorzaken en mechanismen die ten grondslag liggen aan dit gedrag, zo spelen sociale en economische factoren een rol.

Als de doorsnee Nederlander zijn empathisch vermogen aanwendt en nadenkt over mogelijke aanleidingen die het gedrag van die jongeren kunnen verklaren dan zou men in plaats van Ramadan de schuld te geven tot de volgende conclusie moeten komen:

  1. Verveling;
  2. Gebrek aan ouderlijke toezicht;
  3. Gevoel van uitsluiting;
  4. Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt;
  5. Lage opleidingsniveau;
  6. Relatief weinig mogelijkheden vanuit de bureaucratische gemeente voor deze groep jongeren.

Dientengevolge hebben sommige autochtone jongeren hun respect voor het gezag verloren wat natuurlijk niet goed te praten valt, niet vanuit goed burgerschap noch vanuit de religie.

Overigens moeten de overheid en media de ogen niet sluiten en onterecht blind staren op het geloof van de relschoppers. Die jongeren weten niets van hun geloof. Hadden zij dat wel gedaan dan zouden zij zich niet misdragen op straat, immers een metgezel van de Heilige Profeet Mohammed (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn), Abu Sa’id al-Khudri, overleverde dat de Heilige Profeet Mohammed (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) zei dat de straten ook rechten hebben. Toen de metgezellen vervolgens vroegen wat deze rechten waren antwoordde hij:

“Werp uw blik neder, onthoud u van kwaad, beantwoord de vredesgroet, gebied het goede en verbied het kwade.” [Bron: Sahīh al-Bukhārī 2333, Sahīh Muslim 2121]

Samenvattend in de woorden van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,  Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V:

“Hoewel ik accepteer dat de wrede daden van sommige moslims de samenleving ernstig hebben geschaad, accepteer ik niet dat het alleen de Moslims zijn die verantwoordelijk zijn voor de toestand van de wereld van vandaag.”

Ten aanzien van de mainstream media zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het blijft echter dat onze vreedzame en inclusieve boodschap niet uitgebreid in de media wordt uitgezonden, terwijl aan de andere kant de relatief weinig mensen die betrokken zijn bij wreedheden non-stop wereldwijde media-aandacht krijgen. Moslims moeten van anderen houden, ongeacht hun achtergrond, net zoals een moeder van hun kind houdt. Allah heeft gezegd dat degenen die in Hem geloven zijn eigenschappen moeten aannemen. Onze vreedzame en inclusieve boodschap komt niet uitgebreid aan bod in de media. De media moeten de wereld laten zien wat de ware Islam vertegenwoordigt, ze spelen een rol bij het vormgeven van de beeldvorming. De Heilige Koran heeft herhaaldelijk liefde, mededogen en welwillendheid gepromoot. Het is beter dat alle vormen van kwaad en wreedheid worden weggenomen en goedheid en menselijkheid benadrukt worden. De media slagen er niet in om al het goede in de wereld te benadrukken – dit is een onrecht dat verdere verdeeldheid bevordert. Positieve verandering is alleen mogelijk als men bereid is persoonlijke belangen opzij te zetten voor het grotere goed en bereid is eerlijk te handelen. Rechtvaardigheid is het fundament waarop vrede is gebouwd. Tenzij de wereld haar schepper gaat herkennen, kan ware gerechtigheid niet zegevieren. Ik bid dat we allen onze respectieve rol spelen bij het bevorderen van de zaak van de mensheid. Ik bid dat er in alle delen van de wereld echte vrede komt die op rechtvaardigheid is gebaseerd.”

[Slottoespraak, 13de Jaarlijkse Symposium,  19 march 2017, door Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap]

Tenslotte zouden we als oplossing willen aanvoeren dat de overheid en daarmee op decentraal niveau de gemeenten en de politie naar de diepere oorzaken dienen te kijken van het gedrag van de jongeren en o.a. met hen in dialoog dienen te treden door bv. op huisbezoek te gaan naar de ouders in het geval van minderjarige jongeren als die zich zo misdragen. Verder faciliteiten voor jongeren in het algemeen creëren en hen ook aan een gepaste opleiding of baan helpen.

De media op zijn beurt dient vredelievende stemmen een platform te bieden d.w.z. meer ruimte voor vredelievende stemmen over de Islam en bovendien erop toezien dat zij geen verdeeldheid zaaien.

Ahmad Said Ikhlaf

Youssef Ikhlaf

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...