In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Veelgestelde vragen

Allah, Islam en de Heilige Koran

Wat is de persoonlijke naam van God en wat betekent het?
De persoonlijke naam van God is ‘Allah’. Het betekent de Persoonlijkheid die alle perfecte eigenschappen bevat en vrij is van enig gebrek of zwakte. Het woord Allah wordt voor niemand anders gebruikt.
Wat betekent het woord ‘Islam’?
Het woord islam is een Arabische woord hetgeen ‘vrede’ en ‘gehoorzaamheid’ betekent.
Wat zijn de vijf zuilen van de Islam?
 1. Geloofsbelijdenis (Kalimah Shahadah)
 2. Gebed (Salat)
 3. Vasten (gedurende maand Ramadan)
 4. Zakat (het geven van aalmoezen volgens een vastgestelde percentage)
 5. Hajj (bedevaart naar Makkah, minstens één keer in het leven)
Wat zijn de 6 geloofsartikelen van de Islam?
 1. Geloven in de Eenheid van God.
 2. Geloven in al Zijn engelen.
 3. Geloven in al Zijn profeten.
 4. Geloven in al Zijn boeken.
 5. Geloven in de Dag des Oordeels.
 6. Geloven in de “taqdir”, hetgeen betekent: “de maat der dingen”, een wet die in de gehele schepping werkzaam is en waardoor elk ding zijn specifieke eigenschappen blijft tonen.
Wat is de Kalimah Shahadah?
Dit is de geloofsbelijdenis van de Islam: La ilaha illallahu Muhammadur-Rasulullah. Vertaling: Er is niemand aanbiddingswaardig behalve Allah, Muhammadsa is Zijn boodschapper.
In hoeveel tijd werd de Heilige Koran geopenbaard?
Ongeveer 23 jaar.
In welke richting wordt het gebed verricht?
De Ka‘bah in Makkah.
Wat betekent het woord Koran?
Iets wat vaak gereciteerd wordt.
Geef een bewijs voor “het bestaan van God”?
God zorgt voor de overwinning van Zijn profeten over hun vijanden. Deze overwinning wordt al voorspeld in een tijd waarin de overwinning van Zijn profeten onmogelijk schijnt te zijn, dit onderwerp wordt als volgt in de Qur’an beschreven: Allah heeft verordend: “Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren.”(58:22)
Beschrijf in het kort hoe de Heilige Koran is samengesteld?
De Heilige Profeetsa zou direct na een openbaring de Qur’an dicteren aan één van zijn schrijvers. De Qur’an was dus al schriftelijk vastgelegd in het leven van de Heilige Profeetsa. Echter was in die tijd het betrouwbaarste middel voor waarborging het onthouden van de tekst uit het hoofd, de Arabieren hadden een speciale aanleg hiervoor. De Qur’an werd door een groot aantal moslims uit het hoofd geleerd. Tijdens het Khilafat van Hadrat Abu Bakrra, kreeg Zaid bin Thabitra de opdracht om al deze geschriftstukken te verzamelen en deze samen te voegen tot één boek.
Noem twee voorspellingen van de Heilige Koran die vervuld zijn.
 1. Hoofdstuk 10:91-93 (Surah Yunus) vermeldt dat het lichaam van de farao bewaard zal blijven als een teken voor komende generaties. Zijn lichaam was in 1909 ontdekt en zodoende werd deze voorspelling vervuld.
 2. Hoofdstuk 55:20-25 (Surah Rahman) voorspelt dat twee oceanen verbonden zullen worden. Dit is vervuld met de constructie van de Suezkanaal (verbindt de Middellandse Zee met de Rode zee) en Panama-kanaal (verbindt de Caribische Zee met de Grote Oceaan).
Waar in de Koran staat vermeld dat een profeet onderdanig aan de Heilige Profeet(sa) nog kan verschijnen?
En wie Aldus Allah en deze boodschapper gehoorzaamt, zal zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk, de profeten, de waarachtigen, de getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende metgezellen. (Surah An-Nisa’ 4:70)
Waar in de Koran staat vermeld dat Jezus(as) overleden is?
“En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen.” (Surah Al-Mai’dah 5:118)
Uit welk vers van de Koran kan worden afgeleid dat zelfs een profeet met zijn fysieke lichaam niet naar de hemel kan gaan?
“En zij zeggen: “Wij zullen in u stellig niet geloven voordat gij voor ons een bron doet ontspringen aan de aarde. (…) of gij ten hemel stijgt, maar wij zullen niet in uw hemelvaart niet geloven tenzij gij ons een boek nederzendt dat wij kunnen lezen. Zeg: Glorie zij mijn Heer; ik ben slechts mens en boodschapper.” (Surah Bani Isra’il 17: 91 en 94)
Bewijs vanuit de Heilige Koran en Hadith dat de hemelvaart van de Heilige Profeet(s) geen fysieke reis was.
“Het hart loog niet over wat het zag”. (Surah An-najm 53:12) Hazrat Aisha(ra), de vrouw van de Heilige Profeets zei: “En hij (Muhammad s) werd wakker en hij bevond zich in de Heilige Moskee”. (Sahih Bukhari, Kitabut-Tauhid, Babu Qaulihi wa Kallamallahu Musa Taklima)
Welke vers van de Heilige Koran vertelt dat de leer van de islam voltooid is?
Vandaag heb Ik uw godsdienst vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. (Surah Al-Mai’dah 5:4)
Waar in de Heilige Koran staat “er is geen dwang in godsdienst”?
Surah Al-Baqarah 2:257
Welk hoofdstuk van de Heilige Koran spreekt over de tekenen van de komst van de Beloofde Messias(as)?
Surah Takwir (hoofdstuk 81).
Wat zegt de Heilige Koran over het doel van het leven?
En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. (Surah Adh-Dhariyat 51:57)

De Heilige Profeet(s) en de geschiedenis van de Islam

Wat betekent de naam “Mohammed”?
De meest prijswaardige
Welke twee bekende titels kreeg de Heilige Profeet(s) voor zijn aanspraak op profeetschap?
Al-Amin: de betrouwbare en As-Sadiq: de waarachtige.
Waar in de Heilige Koran krijgt de Heilige Profeet(s) het bevel om te verkondigen dat hij voor de gehele mensheid als profeet is gezonden?
Zeg: “O mensendom, ik ben tot u allen een boodschapper van Allah.” (Surah Al-‘Araf 7:159)
Wat was de reactie van Hadrat Khadijah(ra) toen zij dit incident door de Heilige Profeet(sa) te horen kreeg?
Na zijn eerste openbaring ging hij meteen naar huis, bezorgd over zijn toekomst (vanwege de grote verantwoordelijkheid). Hij informeerde zijn vrouw wat hij net had ervaren. Hadrat Khadijahra zei: God zal u nooit verlaten! Voorzeker u bent vriendelijk tegen over uw verwanten, u helpt de armen, u doet deugden herleven die verdwenen zijn, u bent gastvriendelijk en helpt hen die onderdrukt zijn. (Sahih Bukhari)
Hoe ver is Makkah van Madinah?
Ongeveer 200 kilometer. (Oorlogen tegen de Profeet werden gevoerd vlakbij Madinah waar de Profeet zijn toevlucht zocht. De geografische ligging van de oorlogen geeft duidelijk aan dat deze voor de Profeet en de Moslims van een defensieve aard waren).
Wat is “het vredesverdrag van Hudaibiyah”?
In het 6 de jaar van Hijrah, in een plaats genaamd Hudaibiyah, sloten de Mekkanen een vredesverdrag met de Heilige Profeets. Dit verdrag staat bekend als “het vredesverdrag van Hudaibiyah”. (Tijdens dit vredesverdrag traden de meeste mensen toe tot de Islam).
Vertel iets over de overwinning van Makkah?
In het 8 ste jaar van Hijrah ging de Heilige Profeets samen met 10 000 metgezellen naar Makkah, omdat de Mekkanen het vredesverdrag van Hudaibiyah hadden geschonden. Desondanks het feit dat de Mekkanen jaren lang de moslims hadden vervolgd en schuldig waren aan vele gruweldaden, verklaarde de Heilige Profeets een algemene amnestie en zei: Heden zij er geen verwijt tegen u.
Hoe is volgens de geschiedenis de Islam verspreid in Spanje?
In het jaar 711 kwam een Christenleider genaamd Julian naar Musa bin Nusair, destijds de gouverneur van Noord-Afrika, met een verzoek om hen te bevrijden van Roderick (heerser van Spanje). Musa stuurde Tariq bin Ziyad naar Spanje met 7000 soldaten. De naam Gibraltar komt van het Arabische woord Jabalut-Tariq (de berg van Tariq), dit is de plek waar 53 de moslims troepen aan land kwamen. Een belangrijke reden voor het succes van de moslims in Spanje waren de vrijgevige eisen die werden gesteld aan de mensen in tegenstelling tot de zware eisen van de voorgaande heersers.

Ahmadiyyat en haar Stichter

Wat is Ahmadiyyat?
De herleving van de ware islam in zijn zuivere vorm.
Wie is de stichter van Ahmadiyyat?
Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas
Wanneer is Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(as) geboren?
13 februari 1835
Wat was de claim van Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(as)?
Hij maakte er aanspraak op om de Beloofde Messias en Imam Mahdi te zijn.