In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Moeten Moslimvrouwen hun gelijkheid bewijzen door mannen te leiden in het gebed?

Moeten Moslimvrouwen hun gelijkheid bewijzen door mannen te leiden in het gebed?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Moeten Moslimvrouwen hun gelijkheid bewijzen door mannen te leiden in het gebed?[1]

 Reem Shraiky, Life Devotee, International Arabic-English Translation & Research Office, UK

Ik weet niet waarom het idee dat een moslimvrouw de mannen niet leidt in het gebed sommigen dwarszit, alsof het de sleutel is tot gendergelijkheid!

Gendergelijkheid is wat de islam 1400 jaar geleden presenteerde; de Heilige Koran benadrukt herhaaldelijk de spirituele gelijkheid van mannen en vrouwen. Net als mannen kunnen ook vrouwen grote spirituele niveaus bereiken en krijgen ze de mogelijkheid om dat te doen. In de Heilige Koran worden gelovige mannen en vrouwen gelijkelijk aangesproken. Zowel de geboden als de beloningen zijn voor beide geslachten hetzelfde:

“Maar, wie goede werken verricht, hetzij man of vrouw, en gelovig is, zal de Hemel binnengaan en hem zal niet het geringste onrecht worden aangedaan.” (Heilige Koran: 4:125) [2]

Geestelijke geboden zijn evenzeer van toepassing voor mannen en vrouwen en de manier om uit te blinken in spiritualiteit is hetzelfde voor mannen en vrouwen.

Vrouwen hebben ook dezelfde politieke en sociale rechten als mannen. Zo hebben zowel mannen als vrouwen recht op een passende erfenis van hun ouders en naaste familieleden.

De Islam is een voorvechter van gelijkheid voor vrouwen. Allah zegt in de Heilige Koran dat de man en de vrouw uit een enkele ziel zijn geschapen. De Islam geeft vrouwen dezelfde rechten als mannen, echter maakt de Islam wel onderscheid tussen de verschillende verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen volgens de natuurwetten.

Wat betreft vrouwenrechten heeft de Islam aan vrouwen 1400 jaar geleden veel waardevolle rechten toegekend die vrouwen in het Westen net iets meer dan een eeuw geleden kregen. Deze omvatten het recht op echtscheiding, erfenis en onderwijs, evenals het recht om te stemmen, te regeren en haar religie te prediken.

Bovendien is het voor de Moslimvrouw voldoende dat het paradijs onder haar voeten is gelegd op het moment dat zij moeder wordt. Daarnaast hoeft zij niet te worden uitgeput op de arbeidsmarkt om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud. Als ze er echter zelf voor kiest om te werken, dan is dat haar legitieme recht. Haar man heeft geen enkel recht om het geld wat zij verdiend heeft op te eisen. Hiernaast is het ook de plicht van de man om in de levensbehoeften van zijn vrouw en kinderen te voorzien.

Het is derhalve aan de vrouw om te beslissen wat zij wenst te doen met haar geld, of het nu gaat om wat ze heeft verdiend met haar werk, heeft gekregen als een geschenk of heeft gekregen uit erfenis. Als ze vrijwillig bijdraagt aan de huishoudelijke uitgaven, dan is dat slechts een gunst van haar.

Alhoewel, toen de komst van de bevrijder van vrouwen, de Heilige Profeet Mohammed(s), moslimvrouwen talrijke rechten bezorgde, namen zij geen passieve houding aan. Ze maakten juist veel progressie op gebieden van wetenschap, geneeskunde, verpleging, religie en andere domeinen.

De Islamitische geschiedenis staat in feite vol met verhalen over fameuze vrouwen die uitzonderlijke wijsheid en moed toonden in moeilijke tijden, evenals vrouwen die werden beschouwd als vooraanstaande geleerden.

Een van de grootste voorbeelden uit de vroege Islam is de vrouw van de Heilige Profeet Mohammed(s), Hazrat Aisha(ra), die religieuze zaken aan mannen en vrouwen onderwees. Ze was een geleerde, uitlegger van de Heilige Koran en overleveraar van de uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed(s). Hij zei zelf: “Leer de helft van je geloof van ‘Aisha.”

Hazrat Aisha(ra) was ook een jurist en bezat daarnaast expertise in geneeskunde, poëzie en geschiedenis.

Er zijn veel voorbeelden van de uitmuntendheid van Moslimvrouwen op verschillende gebieden. Mariam al-Asturlabi was een briljante wetenschapper en astronoom van de 10e eeuw. Ze was eveneens een gerenommeerd maker van astrolabia en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van navigatie- en tijdwaarnemingstechnieken.

We hebben ook Fatima al-Fihri: zij was een geleerde die de oudste nog bestaande onderwijsinstelling ter wereld, de Universiteit van Al-Quaraouiyine in Fes, Marokko, oprichtte. Deze universiteit staat bekend voor het voortbrengen van vele vooraanstaande denkers en wetenschappers, zowel moslim als niet-moslim. Deze universiteit is tot de dag van vandaag open en produceert afgestudeerden in religieuze en wetenschappelijke kennisgebieden.

Ik zou hiernaast ook de vrouwelijke metgezel van de Heilige Profeet Mohammed(s) willen noemen, Ash-Shifaa ‘Al-‘Adawiyyah, die vrouwen lezen, schrijven en kalligrafie onderwees. Ze was dermate vakkundig in de geneeskunde dat ze Ash-Shifaa werd genoemd, wat ‘de genezer’ betekent. De tweede kalief van de Islam, Hazrat Umar(ra), benoemde haar tot inspecteur van de bazaar in Medina – het equivalent van de tegenwoordig functie van een minister van handelsbetrekkingen. Deze vrouwen uit de islamitische geschiedenis die ik heb genoemd, zijn slechts het topje van de ijsberg.

Dus, zou een Moslimvrouw haar gelijkheid moeten bewijzen door mannen te leiden tijdens het gebed, iets dat niets te maken heeft met Islamitische leerstellingen? In de Islam is de moskee een plek voor zowel mannen als vrouwen; het speelt een belangrijke rol in het spirituele en sociale leven van beiden geslachten. Mannen en vrouwen dienen in aparte zalen te bidden, en waar dit niet mogelijk is, dienen vrouwen achter mannen te bidden. Tijdens het bidden dient men zich volledig te concentreren op Allah en elke vorm van afleiding te voorkomen. Het is daarom verstandig voor mannen en vrouwen om afzonderlijk te bidden, zodat iedereen op Allah gefocust kan blijven. Dit is het doel van gebed.

De voorstanders van ‘vrouwelijke imams’ baseren hun overtuigingen vaak op een verkeerde interpretatie van een incident met betrekking tot een vrouwelijke metgezel van de Heilige Profeet Mohammed(s) Umm Waraqa(ra). Umm Waraqa(ra) vroeg eens de toestemming van de Heilige Profeet Mohammed(s) om een mu`azzin [oproeper tot gebed] de gebedsoproep nabij haar huis te laten doen. De Heilige Profeet Mohammed(s) gaf hiervoor toestemming en instrueerde haar om de mensen van haar huishouden in gebed te leiden. Hieruit trekken ze de conclusie dat ze ook de mannen van haar familie in gebed leidde. Umm Waraqa(ra) leidde in feite alleen de vrouwen van haar huis en de bewering dat zij ook mannen leidde, is om verschillende redenen twijfelachtig:

  1. Het is van belang om alle overleveringen m.b.t. dit verhaal te vergelijken om het te begrijpen. Er is een overlevering die werd genoemd in Al-Mughni door Ibn Qudamah waarin staat: ‘Heilige Profeet Mohammed(s) gaf toestemming aan Umm Waraqa(ra) om een mu`azzin te hebben en om de iqama [aankondiging voor het begin van het gebed] te verrichten, en gaf haar toestemming om de vrouwen van haar huishouden te leiden in het gebed’.
  2. Er is een beroemde Hadith (overlevering) van Ibn Majah en andere bronnen waar de Heilige Profeet Mohammed(s) zei: “Geen enkele vrouw mag tegenover een man als imam worden aangesteld.”
  3. Vanuit de Hadith-literatuur weten we dat mannen in de moskee dienen te bidden en niet thuis (tenzij niet anders kan).

Al deze punten demonstreren dat hetgeen de Heilige Profeet Mohammed(s) Umm Waraqa(ra) toestond, inhield om alleen de vrouwen en kinderen van haar huishouden in het gebed te leiden.  Deze toestemming wordt in feite aan alle vrouwen gegeven.

Ten slotte wil ik benadrukken dat elke Moslimvrouw het verlangen heeft en om een imam te worden en daar ook voor bidt.  De imam in die zin wordt genoemd in het volgende korangebed:

“En zij die zeggen: “Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de godvruchtigen.” (Heilige Koran: 25:75) [3]

Eindnoten 

[1] https://www.reviewofreligions.org/28374/do-muslim-women-need-to-prove-their-equality-by-leading-men-in-prayer/

[2]  De Heilige Koran 4:125

[3]  De Heilige Koran 25:75

 

 

 

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...