In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren De beperking van de polygamie door de islam

De beperking van de polygamie door de islam

DE BEPERKING VAN DE POLYGAMIE DOOR DE ISLAM[1]

Men zegt dat Islam polygamie heeft toegestaan. In feite heeft geen enkele godsdienst de polygamie zozeer beperkt als de Islam. Zelfs in de Bijbel treffen wij veel profeten aan die meer dan één vrouw hadden. In het Oude Testament leest men in Genesis 30:3 en 30:9 dat Jakob vier vrouwen had. Ook elders leest men in het Oude Testament dat David en Salomon respectievelijk 700 en 1100 vrouwen hadden. Volgens de Bijbel had Abraham, de Vader der Profeten, drie vrouwen, namelijk Sara, Hagar en Qantura. Er zijn vele voorbeelden in het Oude Testament te vinden van polygamie.

De Islam staat inderdaad meer dan een vrouw toe, maar slechts als uitzondering en met de strenge voorwaarden dat men iedere vrouw op volkomen gelijke wijze behandelt en in het geval van nood als oplossing voor bepaalde problemen, bijvoorbeeld ter bescherming van weduwen en wezen en ter bescherming van de zeden en de moraliteit van het maatschappelijke leven en de beschaving.

De enige passage in de Heilige Koran die over polygamie spreekt is de volgende:

“En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier, en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één” (Heilige Koran 4:3).

Het zal wel duidelijk zijn dat hier de polygamie niet wordt bevolen, maar alleen wordt toegestaan en dan nog afhankelijk van de vervulling van zekere voorwaarden. De voorwaarden hier hebben meer betrekking op het welzijn van de samenleving dan de behoefte van het individu. Ook kan het voorkomen dat in een huwelijk de vrouw blijvend ziek wordt en niet meer in staat is kinderen te krijgen. In dat geval geeft de Islam een oplossing voor deze problemen, die gewettigd is en moreel zeer goed aanvaardbaar.

Als de man ziek zou worden is het de vrouw toegestaan te scheiden en met een andere man te huwen, want de Islam kent aan de man en de vrouw gelijke rechten toe ten aanzien van echtscheiding. Als regel huwt een Moslim met één vrouw. De Islam maakt echter wel duidelijk dat de mogelijkheden en de verantwoordelijkheden van de man en de vrouw even belangrijk zijn, doch niet precies dezelfde zijn. Men kan zeggen dat tot onderhoud van weduwen en wezen er andere maatregelen mogelijk zijn, maar de Islam wil de weduwen en wezen een huiselijk leven geven. Dit huiselijk leven kan hun op geen andere manier worden gegeven, en het huiselijk leven is de ware bron, van waaruit alle goede eigenschappen van liefde en toegenegenheid voortvloeien, welke het grootste bezit van het maatschappelijk leven en de beschaving zijn.

De Islam baseert zijn beschaving op het huiselijk leven. En onder exceptionele omstandigheden, wanneer monogamie geen tehuis kan bezorgen aan weduwen en wezen, staat de Islam polygamie toe om hun dit voordeel te verlenen. Hier kan worden toegevoegd dat de polygamie in de Islam zowel in theorie als de praktijk uitzondering is en geen regel. Als uitzondering is zij een medicijn tegen veel soorten van kwaad van de moderne beschaving.

In de oorlogen sterven veel mannen en blijven de vrouwen in grotere aantallen dan de mannen achter. In dit geval komen wij te staan voor een bijzondere omstandigheid en hier komt weer de Islamitische oplossing te hulp. Het is niet alleen het grotere aantal vrouwen dan mannen dat in zekere gevallen polygamie noodzakelijk maakt, maar er zijn tal van andere omstandigheden die onder exceptionele gevallen polygamie vereisen. Het is niet alleen voor de morele behoeften, maar ook voor het lichamelijk welzijn van de maatschappij essentieel dat bij uitzondering en met in acht name van alle voorwaarden deze regel wordt toegepast. Hier kan men opmerken dat de polygamie die de Islam als remedie toestaat, door zinnelijke mensen op grote schaal is misbruikt.

Er zijn in alle gemeenschappen mensen aanwezig die op grote schaal bepaalde instellingen misbruiken. In landen waar polygamie niet is toegestaan heeft de zinnelijkheid van mensen andere manieren bedacht om aan hun lichamelijke lusten de vrije loop te laten, en dit is een veel zwaardere vloek voor de maatschappij dan de misbruik van polygamie. En deze groep mensen kan vrij gemakkelijk door de Staat op wettige wijze worden geholpen. Als gevolg van de totale verwerping van de polygamie ziet de Staat zich volkomen machteloos tegenover het kwaad dat uit deze verwerping voortkomt.

Door A.H. Akmal – Hoofdmissionaris*

BRON:

[1] Al-Islaam; Nummer 6; april 1995; pagina’s 12 en 13

*Wijlen A. H. Akmal is deskundige over de Islam in Nederland en was sinds 1957 werkzaam als Hoofdmissionaris bij de Ahmadiya Moslim Djamaat (Gemeenschap) Nederland. Hij was ex-leraar aan de Djamia Ahmadiyya Rabwah Pakistan, een Theologische Hogeschool, waar men na het universiteitsdiploma te hebben behaald de Islam in vergelijking met de wereldgodsdiensten bestudeert en zich in de theologie specialiseert. Na deze studie wordt men in het algemeen uitgezonden naar het buitenland.

Voor uitgebreide informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande linken:

Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh); https://bieb.islamnu.nl/product/het-antwoord-van-de-islam-op-hedendaagse-vraagstukken/; Pagina’s 104 t/m 114; Polygamie

 

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...