In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren De hoofddoek: een vorm van onderdrukking of juist een uiting van vrijheid?

De hoofddoek: een vorm van onderdrukking of juist een uiting van vrijheid?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
 

Henna Maryam Ikhlaf
(Ahmadiyya Moslim Vrouwenorganisatie Nederland)

Geachte lezers, Assalamu ‘Alaikum; Vrede zij met u allen.

INLEIDING

De vraag of de Islamitische hoofddoek op school, in openbare diensten, en op de werkvloer mag gedragen worden is en blijft actueel. De vragen en argumenten rond de hoofddoeken lopen daarbij naadloos over in vragen rond de integratie van de Islamitische migranten en hun nakomelingen. Het lijkt dat de hoofddoek één van de belangrijkste breekpunten is in het samenleven met Moslims.

HOOFDDOEK GEEN SYMBOOL VAN ONDERDRUKKING

De hoofddoek wordt gepresenteerd als een symbool van onderdrukking van de vrouw. Dit alles is echter volledig in tegenstrijd met de werkelijke, universele en vreedzame leerstellingen van de Islam. Immers, de Islam en daarmee ook de draagsters van hoofddoeken brengen het element onderdrukking in het geheel niet in verband met hun godsdienst en met het dragen van hoofddoeken. Integendeel, het verbieden van het dragen van de hoofddoek wordt door ons als onderdrukkend ervaren.

HOOFDDOEK VOELT BEVRIJDEND AAN VOOR MOSLIMVROUWEN

Velen kunnen zich niet voorstellen hoe bevrijdend het is voor Moslimvrouwen om hun hoofddoek zonder gewetensbezwaren en in alle vrijheid te kunnen dragen. Dit omdat veel Moslimvrouwen overtuigd zijn van de prachtige leer van de Islam. De keus om de hoofddoek te dragen is niet gebaseerd op de eisen van de mannen of om haar gevangen te zetten maar is het resultaat van de vrijheid om eigen beslissingen te nemen en is een symbool van echte onafhankelijkheid.

HET DOEL VAN HET HOOFDDOEK

De hoofddoek is bedoeld om de vrouw door God gegeven vermogens te verbeteren en bij te dragen in de samenleving met haar kwaliteiten en talenten. Ter verduidelijking; een hoofddoek wordt gedragen omdat het een religieus voorschrift is. Door dit religieus voorschrift te volgen willen moslimvrouwen spirituele nabijheid tot Allah verkrijgen. De hoofddoek is dus geen symbool of teken. Een hoofddoek wordt dient ook als een bescherming voor moslimvrouwen tegen de ongewenste blikken van mannen. Moslimvrouwen voelen zich meer op hun gemak . Een ander reden is om ervoor te zorgen dat vrouwen worden beoordeeld op hun capaciteiten en talenten, en niet op basis van hun lichaam en figuur zoals dat zo vaak wordt gedaan.

HOOFDDOEK IN ANDERE RELIGIES

De hoofddoek is niet iets nieuws wat de Islam heeft uitgevonden. Ook de Bijbel en andere geschriften onderwijzen dit. De hoofddoek is een voortvloeiende zedelijkheidseis in de Heilige Koran en staat voor waardigheid, onafhankelijkheid en vrijheid. Het is niet alleen fysieke veiligheid maar ook de sleutel tot spirituele veiligheid en zuiverheid van het hart. De Bijbel leert ook ons om ingetogen te zijn in kleding en gedrag.

GELIJKHEID OF GELIJKWAARDIGHEID

Dan spreekt men over gelijkheid van mannen en vrouwen: mensen zijn geen identieke
eenheden. Het feit dat we vergelijkbaar zijn, betekent ook dat we niet hetzelfde zijn. We zijn immers geen verwisselbare stukjes sociale machinerie. Gelijkheid is niet gebaseerd op een politieke ideologie, maar op de realiteit van de verschillen en wederzijds afhankelijkheid van echte mannen en vrouwen. Als mannen en vrouwen zijn we ontworpen om elkaar nodig te hebben, niet om elkaar te kopiëren (trachten hetzelfde te worden). Omdat we zijn afgeweken van goddelijke opzet en intentie, is dit de belangrijkste reden waarom de moderne cultuur zo in conflict is geraakt over gelijkheid van mannen en vrouwen. In andere woorden, de Islam zegt dat mannen en vrouwen gelijk zijn, maar de Islam wijst wel op hun verschillende fysieke en emotionele krachten en stelt met het oog hierop hun belangrijkste rollen in het leven vast. De rollen zijn dus geen kwestie van superioriteit of inferioriteit, maar een kwestie van natuurlijke capaciteiten en goed functioneren.

DE WARE BETEKENIS VAN HET NEUTRALITEITSPRINCIPE

Voorstanders van een hoofddoekverbod zeggen dat men zich in het uitoefenen van een functie niet door godsdienst mag laten beïnvloeden en dat het dragen van een hoofddoek verboden moet worden. Dit is een onjuiste interpretatie, een onjuiste invulling van het neutraliteitsprincipe. Het is in strijd met de godsdienstvrijheid, in strijd met het diversiteitbeleid maar ook in strijd met de kernwaarden van emancipatie en de vrijheid van kleding. Een Moslima of een niet-Moslima kan een hoofddoek dragen en tegelijkertijd perfect haar functie uitoefenen in alle publieke instellingen. Neutraliteit houdt dus in dat de overheid zich neutraal moet opstellen door het diversiteitbeleid te hanteren (pluralisme) en niet door Moslima’s hun hoofddoek te ontnemen. Zij hebben dit beleid zelf bekrachtigd maar als het om een hoofddoekverbod gaat lijken zij zich hiervan af te wenden door moslimvrouwen te onderdrukken en hun de vrijheid om een hoofddoek te dragen te ontnemen. De gemeentelijke en overige publieke instellingen zouden juist een weerspiegeling moeten zijn van de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving. Een samenleving waar iedereen het recht heeft verschillend te zijn. Een staat waarin ruimte is voor mensen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid.

Dit is een punt die Frankrijk volledig ontgaan is. Toen het neutraliteitsprincipe in Frankrijk werd voorgeschreven in 1905 waren hoofddoeken overal zichtbaar in het straatbeeld. De Franse staat gaf aan dat het neutraal is ten opzichte van religies en dat ze de vrijheid van godsdienst garandeert. De Staat garandeerde de vrije uitoefening van religies inclusief het dragen van een hoofddoek. De enige uitzondering op deze regel was als religies een gevaar voor het openbare welzijn vormden.

MOGELIJK HOOFDDOEKVERBOD (HIJAB-VERBOD) IN FRANKRIJK

Momenteel lijkt het erop dat een mogelijk hoofddoekverbod eraan zit te komen in Frankrijk. Dit komt omdat de Franse Eerste Kamer stemde over een wetsvoorstel dat het dragen van religieuze kleding en symbolen zou verbieden [1]. Zo zouden meisjes in Frankrijk onder de achttien jaar geen hoofddoek meer mogen dragen op openbare plekken en mogen moeders die een hoofddoek dragen ook niet meer mee als begeleider op een schoolreisje. Dit voorstel komt van de rechtse partijen in Frankrijk die een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Toch is de kans dat dit plan er écht komt klein, want de Franse regering is tegen. De Franse regering heeft juist weer de meerderheid in de Tweede Kamer in Frankrijk.’ De Franse Tweede Kamer moet nog over het verbod gaan stemmen. In die Kamer lijken ze het er niet mee eens te zijn en dat zou betekenen dat het hoofddoekverbod er niet komt. Tegen het wetsvoorstel is bovendien een petitie gestart.

HOOFDDOEK IS GEEN GEVAAR VOOR HET OPENBARE WELZIJN

Het is een fundamenteel onderdeel van ons geloof trouw te blijven aan het land waarin wij verblijven. Dit betekent dat wij op geen enkelwijze de openbare order verstoren. Dat proberen wij ook aan alle burgers van dit land te onderwijzen vooral de moslim bewoners.

HOOFDDOEK IS NOOIT EEN BELEMMERING GEWEEST VOOR INTEGRATIE

Inspanningen op het gebied van integratie moeten niet worden gedaan door beperkingen van het fundamentele recht van vrijheid van godsdienst. Essentieel voor een succesvolle integratie in een democratische samenleving is het samen bestaan van uiteenlopende religieuze culturen en tradities. Het dwingen van een Moslimvrouw om zichzelf te “onthullen” is dus een maatregel die integratie niet bevordert. Niet alleen schendt een dergelijke maatregel de fundamentele mensenrechten van een Moslimvrouw, maar verhindert het ook de Westerse samenleving Islamitische tradities te begrijpen welke al eeuwen deel uitmaken van de Europese beschaving, of de beslissende meerderheid dit nu wil of niet.

Men neemt ten onrechte aan dat de hoofddoek vreemd is aan het Westen en de vrijheid en gelijkheid van Moslimvrouwen remt en de integratie van moslims in de westerse samenleving dwarsboomt. In werkelijkheid heeft de hoofddoek diepe wortels en zorgt voor werkelijke vrijheid en gelijkheid voor vrouwen. Verre van een probleem te zijn voor integratie, is de hoofddoek in potentie juist een voordeel voor de Westerse samenleving.

EEN AANTAL VOORBEELDEN VAN DE INTEGRATIE EN BIJDRAGEN VAN MOSLIMVROUWEN

Naast het feit dat de vrouwelijke leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap goed opgeleid zijn en goede banen hebben leveren ze ook een grote bijdrage aan de samenleving. Een aantal voorbeelden van bijdragen die het levende bewijs zijn van de emancipatie van Moslimvrouwen op materialistisch en op godsdienstig gebied.

    1. De Ahmadiyya Moslim Vrouwen Vereniging Nederland heeft een mijlpaal bereikt door een lange termijn project, ‘Water for life’ te verwezenlijken[2]. Haar leden hebben vrijwillige fondsen bijeengebracht en in samenwerking met Humanity First Duitsland een waterput gebouwd in juli 2014 in het West-Afrikaanse land, Togo. De Ahmadiyya Moslim Vrouwen Vereniging, regio ‘s-Hertogenbosch heeft hierin ook een rol gespeeld.
    2. De afdeling maatschappelijke dienstverlening van de Ahmadiyya Moslim Vrouwen Vereniging, regio ‘s-Hertogenbosch organiseren meerdere malen per jaar een inzamelingsactie voor de voedselbank. In de regio ‘s-Hertogenbosch zijn regelmatig inzamelingsacties georganiseerd.
    3. Op 13 maart 2019 werd er aansluitend een boom aangeplant in het Geerpark in Vlijmen, die de Ahmadiyya Moslim Vrouwen Vereniging Nederland, als duurzaam cadeau aan onze komende generaties schonk vanwege hun naderende 50-jarig jubileum.
    4. De Ahmadiyya Moslim Vrouwen Vereniging viert samen met bezoekers Internationale Vrouwendag op verschillende locaties, ook in de regio ’s-Hertogenbosch[3].

DE ISLAM BEGON DE VROUWENEMANCIPATIE 1400 JAAR GELEDEN

Waarom zijn er moslimvrouwen die aan emancipatie denken als de Islam 1400 jaar geleden haar al rechten heeft geschonken? Als er thans moslimvrouwen zijn die aan emancipatie denken, dan doen zij dat met het idee dat zij de rechten die de Islam hen 1400 jaar geleden al gaf en die hen door slechte economische en politieke omstandigheden in diverse landen zijn ontnomen, weer terug zullen krijgen.

ADVIEZEN VAN DE KHALIFA (KALIEF) AAN DEGENEN DIE PLEITEN VOOR EEN HOOFDDOEKVERBOD

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) heeft tijdens een vredesconferentie in Engeland de wereld toegesproken en gezegd[4]:

“Het pleiten voor een hoofddoekverbod is dan ook absurd en overdreven. De overheid heeft als taak alleen wetgeving in te voeren daar waar mensenrechten geschonden worden en vrede in gevaar is, maar niet tegen vredelievende Moslima´s die een hoofddoek dragen.”

“Zal een vrouw of zij nou wel of géén hoofd- en/of gezichtsbedekking heeft, een negatieve invloed hebben op de economie van een land of de wereld? Zal het dragen of niet dragen van een hoofd- en/of gezichtsbedekking invloed hebben op de morele waarden van een land, of zal dat veeleer leiden tot een erkenning van de Schepper? Zal het dragen van een hoofd- en/of gezichtsbedekking schadelijk zijn voor de vrede van de wereld? Als dat zo is, dan zal ik de eerste zijn om het te accepteren, omdat de islam leert dat u bereid moet zijn om iets kleins te offeren voor het grotere goed. Maar neen! Al deze acties tegen een hoofd- en/of gezichtsbedekking versterken de fundamenten van haat.”

Tot slot, religieuze gedrevenheid en het vasthouden aan religieuze principes zijn essentiële waarden in een samenleving die niet mogen worden onderdrukt, maar juist moeten worden geëerbiedigd.

Laat ons allen, ongeacht onze verschillen, samen komen en werken met een geest van wederzijds respect, tolerantie en genegenheid voor de vrede van de wereld en om geloofsvrijheid te bevorderen.

BRONNENLIJST

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/13/franse-senaat-verscherpt-wet-tegen-separatisme-a4039537 En: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210331_94131717 En: https://dekanttekening.nl/nieuws/franse-senaat-wil-het-dragen-van-de-hoofddoek-nog-meer-inperken/
[2] https://ahmadimoslimvrouwen.nl/overige-afdelingen/maatschaplijke-dienstverlening/
[3] https://issuu.com/uitgeverij/docs/heu_20200311
[4] https://www.khalifatulmasih.org/articles/7th-annual-peace-symposium/

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...