In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Reactie op interviews in De Volkskrant en Het Parool over debuutroman 'Ik...

Reactie op interviews in De Volkskrant en Het Parool over debuutroman ‘Ik ga leven’ van Lale Gül

Foto: ontvangen van uitgeverij Prometheus.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

REACTIE OP INTERVIEWS IN DE VOLKSKRANT EN HET PAROOL OVER DEBUUTROMAN ‘IK GA LEVEN’ VAN LALE GÜL

Youssef Ikhlaf, jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde.

As-salāmu ʿalaykum wa rahmatullāhe wa barakātuhu – moge de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn.

Achtergrond:
In dit artikel wil ik mijn bijdrage leveren aan de discussie over het interview van Lale Gül (Volkskrant[1] en Het Parool[2] , 25 februari). Alle punten die in de interviews genoemd zijn worden gedetailleerd beantwoord. Speciale dank gaat uit naar de heer Ahmad Said Ikhlaf (Voorzitter van het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde).

Lale Gül schreef in haar debuutroman ‘Ik ga leven’ over hoe ze zich ontworstelde uit de grip van een streng islamitische opvoeding. Sinds haar achttiende beschouwt ze zichzelf als islamofoob. Ze lijkt bezorgd te zijn over de rigiditeit en striktheid van wat in haar belevingswereld de Islam is. Ze heeft bedenkingen en angsten bij de Islam die een gevolg zijn van haar persoonlijke ervaringen. Ze zegt er ook bij dat ze zich constructief opstelt. Het feit dat ze zich constructief opstelt, ondanks de negatieve reacties en ernstige bedreigingen op de sociale media die ze ontvangen heeft, is een positief signaal. Uit haar interview komt verder naar voren dat ze geïnteresseerd is in nieuwe inzichten, in het bijzonder in de rationele leerstellingen van de Islam waarmee ze zich kan identificeren.

Het is met name om die reden noodzakelijk om haar antwoorden te bieden die haar zullen helpen in haar zoektocht naar de ware leerstellingen van de Islam. We betreuren de intimidaties en bedreigingen die Lale Gül ontvangen heeft. Intimidaties en bedreigingen zorgen er enkel voor dat men verder weg van de Islam wordt gedreven. We bewijzen de Islam er geen dienst mee. De schoonheid van de Islam is inherent in haar leerstellingen en in staat om harten te veroveren, terwijl geweld hier haaks op instaat.

Silat-ur-Rahim: verwantschapsbanden
Allereerst wensen we Lale Gül goede banden toe met haar familie. De Islam leert ons om met liefde en respect om te gaan met onze ouders, en ouders op hun beurt in vriendelijkheid met hun kinderen. Silat-ur-Rahim duidt op het onderhouden van de verwantschapsbanden, het bezoeken van ouders en familieleden, aardig voor hen zijn, fouten vergeven en hen helpen. Zo heeft onze geliefde Profeet Mohammed(vzmh) vanaf het eerste moment van zijn verlichtende boodschap grote aandacht besteed aan het onderhouden van de familiebanden.

De Heilige Koran verklaard[3] :

وَ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَ لَا تُشۡرِکُوۡا بِہٖ شَیۡئًا وَّ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّ بِذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ الۡجَارِ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡجَارِ الۡجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ ۙ وَ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ

En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn (…)”.

Hazrat ‘Ali ibn Abu Tālib(moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
“Uw familie zijn de vleugels waarmee u kunt vliegen, uw oorsprong waaraan u vast dient te klampen, uw handen waarmee u grip hebt en uw tong waarmee u spreekt. Uw familie is uw steun in zware tijden. Eer de eerbaren onder uw familie, bezoek de zieken onder hen, maak het makkelijk voor degene die het moeilijk heeft, wees niet de reden dat uw familie tot de meest ongelukkigen onder de mensen zal zijn.”

Kort samengevat houdt het onderhouden van de familierelaties in dat men al het goede aan hen biedt en al het slechte van hen afhoudt.

Advies over maatschappelijke en religieuze discussies
Vaak zien we dat men de maatschappelijke of religieuze discussie voert op basis van meningen. Een mening is de manier waarop men over een bepaalde zaak denkt, maar dat kan net zoals een bewering waar of onwaar zijn. Zowel een mening als een bewering zijn subjectief en niet meetbaar. Beiden worden beïnvloed door een zogeheten referentiekader waarin persoonsgebonden factoren een rol spelen zoals perceptie, omstandigheden en persoonlijke ervaringen. Deze bepalen vaak onbewust, deels ook bewust, hoe iemand iets beoordeelt. Feiten daarentegen staan los van een mening of bewering en zijn dus ook onpartijdig. Een feit moet vastgesteld kunnen worden in religieuze teksten zoals in de Heilige Koran. Feiten zijn dus ontzettend belangrijk in het proces van kennisverwerving.

Islam wordt alleen vertegenwoordigd door de Heilige Koran, Sunnah en Hadith
Dat gezegd te hebben is het van fundamenteel belang om de Islam niet te beoordelen op grond van meningen of beweringen, of op grond van handelingen en uitingen van sommige moslims die de Islam niet goed begrepen hebben, maar op basis van haar oorspronkelijke bronnen, namelijk, de Heilige Koran, de Sunnah en de Hadith.

Herinterpretatie van religieuze teksten
In de interview wordt verder gezegd dat elke poging tot modernisering van de Islam tegengewerkt is. En daarnaast dat een herinterpretatie van een religieuze tekst als verzwakking van de leer wordt gezien door sommige moslims – hetgeen één van de redenen is waarom men nog steeds conservatief is blijven denken.

Lale Gül zei:
“Toen ik 16 was, keek ik naar YouTube- filmpjes van linkse Turken. Die vinden dat je de geloofsregels niet letterlijk moet nemen, maar moet herinterpreteren in onze tijdsgeest. Daar was ik zo blij mee: eindelijk vond ik mensen met wie ik me kon identificeren.”

Wat betreft een aanpassing van de religieuze tekst; dit is niet mogelijk aangezien de leer van de Islam met de tijdgeest meegaat, het propageert een universele boodschap voor alle volkeren en tijden. De Heilige Koran verklaard:

 اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا

“Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.” [4]

Ten aanzien van de termen ikmāl (vervolmaken) en itmām (voltooien) zegt Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad, Khalīfatul Masīh al-Thānira in zijn commentaar van de Heilige Koran ‘Tafseer-e-Kabeer’ het volgende[5]:

“De leerstellingen en geboden die van toepassing zijn op de fysieke, morele en spirituele ontwikkeling van de mens, zijn in de Heilige Koran in hun meest perfecte vorm (Ikmāl) belichaamd; terwijl het woord itmām (voltooien) laat zien dat niets is weggelaten wat de mens nodig had.”

Een aanpassing van de religieuze tekst is derhalve niet aan de orde. Een herinterpretatie is daarentegen wel mogelijk op voorwaarde dat dit niet in strijd is met andere relevante verzen van de Heilige Koran, de context en de praktijk van de Heilige Profeet Mohammed(vzmh). Het goede nieuws aan Lale Gül is dat de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad van Qādiān, door God gezonden als de Beloofde Messias en Imam Mahdi(vzmh), de Islam los heeft gemaakt van fanatieke overtuigingen en praktijken door krachtig op te komen voor de ware en essentiële leerstellingen van de Islam. Hij waarschuwde tegen irrationele interpretaties van de Heilige Koran en onjuist toepassing van de Islamitische wet. Hij uitte voortdurend zijn bezorgdheid over de bescherming van de rechten van Gods schepselen. Als kanttekening, Ahmadiyyat is een herinterpretatie, een uiteenzetting van het geloof van de Heilige Qur’an en de Heilige Profeet Mohammed(vzmh). Ahmadis zijn dan ook Moslims die de Ahmadiyya uitleg van de Islam onderschrijven[6].

Letterlijk versus metaforisch
Verder leert de Heilige Koran ons dat er verzen zijn die letterlijk opgevat kunnen worden maar dat er ook verzen zijn die metaforisch opgevat kunnen worden. In sommige gevallen kunnen verzen zowel letterlijk als metaforisch geïnterpreteerd worden.

De Heilige Koran vermeldt in dit kader[7]:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ مِنۡهُ ءَايَـٰتٌ۬ مُّحۡكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌ۬‌ۖ

“Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn.”

En:

وَيَضْرِبُ اللَّه الْمْثَالَ لِلنهاسِ

“Allah geeft gelijkenissen voor de mensen; Allah heeft kennis van alle dingen.” [8]

Oorzaak van bedenkingen en angsten over de Islam
Verder is het ook belangrijk om te vermelden dat de Heilige Profeet Mohammed(vzmh) verkeerd is voorgesteld door enkele van zijn eigen volgelingen, zowel in de middeleeuwen als in de huidige tijd. De situatie wordt bovendien ook niet geholpen door de voortdurende strikte, selectieve en bekrompen interpretatie van de religie door een aantal aanhangers ervan. Als gevolg hiervan hebben sommige niet-moslims angsten bij de Islam. En wanneer bijgeloof, marginalisering van vrouwen, en dogma’s van onverdraagzaamheid en irrationaliteit worden toegeschreven aan God en aan religie dan is atheïsme of afvalligheid een natuurlijk gevolg ervan. Dit verklaard ook het fenomeen van afvalligheid van ex-moslims.

Geen dwang in de godsdienst
De Heilige Koran is er volstrekt helder over dat het de verantwoordelijkheid van een mens zelf is in wat hij of zij gelooft:

لَاۤ اِکۡرَاہَ فِی الدِّیۡنِ

“Er is geen dwang is in de godsdienst.”[9]

En:

فَمَنۡ شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّ مَنۡ شَآءَ فَلۡیَکۡفُرۡ

“Laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.” [10]

En ook:

وَ لَوۡ شَآءَ رَبُّکَ لَاٰمَنَ مَنۡ فِی الۡاَرۡضِ کُلُّہُمۡ جَمِیۡعًا ؕ اَفَاَنۡتَ تُکۡرِہُ النَّاسَ حَتّٰی یَکُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِیۡنَ

“En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?” [11]

Ongetwijfeld heeft de Islam vanaf het jongste begin alle vormen van extremisme verworpen en de geciteerde verzen van de Heilige Koran vormen hiervan een duidelijk bewijs.

De Heilige Profeet Mohammed(vzmh) is een genade voor de wereld
Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, zei [12] [13] heel treffend dat de Heilige Koran van bladzijde tot bladzijde een vredesboek is dat universele menselijke waarden en mensenrechten verankert. En dat zonder enige twijfel, op elk moment van zijn leven, de Heilige Profeet Mohammed(vzmh) van de Islam enorme liefde en respect voor alle mensen manifesteerde. Hij leerde zijn volgelingen de gehele mensheid te respecteren en te waarderen. Zijn zuivere en nobele hart was vervuld van sympathie en te allen tijde zocht hij de verbetering van de mensheid. Hij streefde ernaar het lijden van anderen te verlichten. Gedurende zijn hele leven probeerde de Heilige Profeet van de Islam(vzmh) mensen in vrede bij elkaar te brengen en was hij altijd bereid om zijn eigen rechten op te geven ten gunste van anderen.

Veel niet-islamitische schrijvers en academici die de Islam zorgvuldig hebben bestudeerd, getuigen van het feit dat de Heilige Profeet Mohammed(vzmh) gemeenschappen probeerde te verenigen en de vrijheid van geloof verdedigde, zoals hij dat deed in Mekka en Medina, ook nadat hij overwonnen had. De Heilige Profeet Mohammed(vzmh) was het rolmodel, Uswa-e-Hasanah[14] en de genade der werelden, Rahmatul- lil-’Alamīn[15].

Islam moedigt het middenpad aan en verwerpt extremisme
In de Islam wordt het principe van het middenpad genoemd dat wasat (ook: al-wusta of wasatiyyah) heet, wat ‘matiging’ of ‘middenweg’ betekent, een concept dat in zowel de Heilige Koran, Hadith als de Sunnah voorkomt.

De Heilige Profeet(vzmh) zei over het middenweg:

وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

“Pas op dat u niet tot het uiterste gaat in religieuze aangelegenheden.”[16]

Hij zei op een andere gelegenheid:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا

“Religie is gemakkelijk, en niemand overbelast zichzelf in zijn religie, maar zal niet op die manier kunnen doorgaan. Wees dus geen extremisten.”[17]

En voorts zei hij:

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا

“Maak het de mensen gemakkelijk, en maak het hen niet moeilijk, en stel hen gerust (met blijde tijdingen) en stoot (hen) niet af.”[18]

Commentatoren van de Heilige Koran hebben deze Ahadith geclassificeerd in de categorie van een goede authenticiteit.

Niemand draagt de zonde van een ander

Lale Gül zegt verder:
“Als devote moslims geloven ze in een hemel en hel. Ze willen niet dat hun kinderen in het eeuwige vuur zullen branden, daarom leggen ze mij beperkingen op. Mijn moeder gelooft bovendien dat mijn zonden voor haar rekening zullen komen. Op de dag des oordeels zal God vragen: wat deed jij, toen je dochter de duivel achterna ging?”

Niemand draagt de zonde van een ander volgens de Islam. De Heilige Koran verklaard:

مَنِ اہۡتَدٰی فَاِنَّمَا یَہۡتَدِیۡ لِنَفۡسِہٖ ۚ وَ مَنۡ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیۡہَا ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰی

“Degene die de rechte weg volgt, volgt deze slechts voor zijn eigen heil en hij die dwaalt, dwaalt alleen tegen zichzelf. En géén lastdrager zal de last dragen van een ander.”[19]

Het is uiteraard wel van belang om rekening met elkaar te houden.

De hel in de Islam is geen fysieke vuur
Wat de islamitische filosofie van de hel betreft zou ik aan Lale Gül willen meegeven dat het een louteringsproces is, geen fysieke hellevuur. Barmhartigheid en genade komen in gemeenschappelijk verband minstens 113 keer voor in de Heilige Koran. Een compleet hoofdstuk van de Heilige Koran heet ‘Ar- Rahman’ (de Barmhartige). Zelfs het allereerste vers van de Heilige Koran begint met:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

“In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.”[20]

Ijtihād onafhankelijke redenering
De Islam sluit ijtihād onafhankelijke redenering niet uit. Dit standpunt kan dus uitgedragen worden door leerkrachten in Koranscholen. Zij hoeven kritische vragen niet te vrezen, de Islam is immers een rationele religie en deinst niet terug voor wetenschappelijke en sociaal- maatschappelijke vraagstukken. Het standpunt van de Islam is ook dat een mens niet aangemoedigd wordt om – wie dan ook – blindelings te volgen of te imiteren. Een Hadith vermeldt dat de Heilige Profeet Mohammed(vzmh) zei:

“Als u een antwoord krijgt van iemand, dan moet u dat antwoord niet klakkeloos overnemen, maar bij uzelf nagaan [letterlijk: “aan uw hart vragen”] of het klopt of niet.” [21]

Integratie met behoud van religie, cultuur en taal

Lale Gül zegt verder:
“Ze kijken naar Turkse tv-programma’s en kunnen hun traditionele normen en waarden niet loslaten.”

Dat is geen probleem, zij mogen naar Turkse tv-programma’s kijken. Zolang traditionele normen en waarden geen wanorde veroorzaken en geen inbreuk maken op de vrijheid van een ander. Internationale verdragen vermelden integratie met behoud van religie, cultuur en taal, dit is bijvoorbeeld opgetekend in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO, artikel 27):

“In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguïstische minderheden bevinden, mag aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht worden ontzegd, in gemeenschap met de andere leden van hun groep, hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van hun eigen taal te bedienen.”

En in artikel 2 van de VN- Verklaring over de rechten van personen die behoren tot nationale of etnische, religieuze of taalminderheden:

“Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”

Waarom mannen geen hoofddoek dragen

“Toen ze zich hardop afvroeg waarom meisjes het hoofd dienden te bedekken en jongens niet, werd dat weggewoven. ‘Volgens de leraar zou die vraag me zijn ingefluisterd door de duivel.”

Het doel van bedekking in de Islam is om bescheidenheid bij zowel mannen als vrouwen te inspireren. De Heilige Koran wend zich tot zowel de mannen en vrouwen wanneer het alle kinderen van Adam toespreekt:

یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ قَدۡ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡکُمۡ لِبَاسًا یُّوَارِیۡ سَوۡاٰتِکُمۡ وَ رِیۡشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقۡوٰی ۙ ذٰلِکَ خَیۡرٌ ؕ ذٰلِکَ مِنۡ اٰیٰتِ اللّٰہِ لَعَلَّہُمۡ یَذَّکَّرُوۡنَ

“O kinderen van Adam! Wij hebben u inderdaad kleding nedergezonden om uw naaktheid te bedekken, ook om sierlijk te zijn, doch het kleed van godsvrucht is het beste. Dit is een teken van Allah, opdat zij er lering uit mogen trekken.”[22]

In de Islam wordt een volwassen vrouw voorgeschreven om een hoofddoek te dragen, en de volwassen man wordt voorgeschreven om een hoofdbedekking te dragen tijdens de vijf dagelijkse gebeden. De Heilige Koran benadrukt herhaaldelijk de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Zie bijvoorbeeld:

یٰۤاَیُّہَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰکُمۡ مِّنۡ ذَکَرٍ وَّ اُنۡثٰی وَ جَعَلۡنٰکُمۡ شُعُوۡبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا ؕ اِنَّ اَکۡرَمَکُمۡ عِنۡدَ اللّٰہِ اَتۡقٰکُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیۡمٌ خَبِیۡرٌ

“O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah…” [23]

وَ مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا مِّنۡ ذَکَرٍ اَوۡ اُنۡثٰی وَ ہُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِکَ یَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّۃَ یُرۡزَقُوۡنَ فِیۡہَا بِغَیۡرِ حِسَابٍ

“…wie goed doet, man of vrouw, en gelovig is zal het paradijs binnengaan; daarin zullen zij van alles worden voorzien, zonder berekening.” [24]

Echter houdt gelijkwaardigheid niet in dat er geen verschillen zijn in de fysische en chemische structuren tussen mannen en vrouwen, en juist daarom zijn er verschillen in kledingvoorschriften. De Islamitische voorschriften zijn derhalve gebaseerd op wijsheid.

Het dragen van een hoofddoek is een vrije keuze
Verder is er geen wet in de Islam die een vrouw straft voor het niet dragen van een hoofddoek. Volgens de islamitische wet heeft een man geen jurisdictie om een vrouw te dwingen een hoofddoek te dragen. Hij kan, als hij enig gezag heeft over een vrouw (als echtgenoot of vader of broer), uitleggen, verzoeken, en in het geval van een vader, om het van zijn dochter te vragen, maar heeft absoluut niet het recht haar te dwingen een hoofddoek te dragen. Laat het dus duidelijk zijn dat het dragen van een hoofddoek een vrije keuze is, en het niet dragen van een hoofddoek ook een vrije keuze is. Dwang heeft geen basis in de Heilige Koran, noch in de praktijk van de Heilige Profeet Mohammed(vzmh).

Het doel van bedekking en de hoofddoek
Sommige mensen maken bezwaar tegen het dragen van een hoofddoek omdat ze de wijsheid van het dragen van een hoofddoek niet begrijpen. Anderen beweren dat een hoofddoek een symbool is van onderdrukking en een instrument voor het verspreiden van de Islam. Deze beweringen zijn onjuist. Het dragen van een hoofddoek is een persoonlijke keuze en een religieus voorschrift.

Een hoofddoek wordt gedragen om spirituele verbondenheid met Allah te verkrijgen. Een ander reden is om ervoor te zorgen dat vrouwen worden beoordeeld op hun capaciteiten en talenten, en niet op basis van hun lichaam en figuur. Een hoofddoek wordt gedragen zodat vrouwen niet slechts gezien worden als een lustobject. Kortom, afgezien van enkele vluchtelingen die van extremistische groeperingen zijn gevlucht, dragen moslimvrouwen een hoofddoek en bedekken zij zichzelf uit vrije wil omdat het hun eigen vrije en democratische keuze is. Vraag het aan een willekeurige moslimvrouw, en zij zal dit bevestigen.

Er zijn verder veel vrouwen met een hoofddoek die zeer goed geïntegreerd zijn, een bijdrage leveren aan de samenleving, en ook afstand nemen van elke vorm van haat of extremisme. In moslimlanden kunnen we moslimvrouwen in de hoogste posities van de maatschappelijke ladder vinden.

Waarom er geen vrouwelijke Imams zijn

Lale Gül zegt:
“Een week later zat ik in de les. Toen ik betwijfelde of homoseksualiteit een ziekte was, werd ik streng toegesproken. (…) Ik ken geen enkel islamitisch land waar het als homo, afvallige of feministische vrouw aangenaam leven is. Elke poging om de Islam te moderniseren, van vrouwelijke imams tot moskeeën waar homo’s welkom zijn, wordt tegengewerkt.”

Het aanpassen of herinterpreteren van de Islam is al eerder in het artikel besproken. Ook is eerder aan de bod gekomen dat de Islam wordt vertegenwoordigd door de Heilige Koran, de praktijk van de Heilige Profeet Mohammeds en de Hadith. Wat moslimlanden doen staat hier los van. Ten aanzien van homoseksualiteit, afvalligheid en vrouwelijke Imams in Moskeeën, het volgende:

Wat de rechten van vrouwen betreft heeft de Islam vrouwen 1400 jaar geleden al waardevolle rechten toegekend die vrouwen in het Westen pas iets meer dan een eeuw geleden kregen. In de Islam is de moskee een ruimte voor zowel mannen als vrouwen; het speelt een belangrijke rol in het spirituele en sociale leven van beiden. Maar moet een moslimvrouw bewijzen dat ze gelijkwaardig is door mannen in het gebed te leiden?

Tijdens de aanbidding dient men zich op het gebed en op Allah te concentreren en dient men zich door niets anders te laten afleiden. De verschillende fysieke houdingen tijdens het gebed in de Islam maken het om die reden verstandig voor mannen en vrouwen om afzonderlijk te bidden, zodat iedereen gefocust kan blijven op het gebed. Dit is het doel van het gebed en dit is de reden waarom er geen vrouwelijke Imams zijn. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen elkaar onderling niet in het gebed kunnen leiden, dat doen ze wel. Ze leiden elkaar in het gebed en leiden ook kinderen van beide geslachten in het gebed. Voor meer informatie hierover wordt de lezer verwezen naar de volgende twee artikelen.[25][26]

De houding van de Islam tegenover homoseksuelen
Het onderwerp over homoseksualiteit werd besproken in een bijeenkomst van de nationale Amila van Canada Djamaat op 30 oktober 2017 met het international Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad beantwoordde vragen hierover en zei:

“Het is nooit juist om mensen te vervolgen of om enige haat te tonen tegen wie dan ook.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Toen ik eerder dit jaar in Zweden was, werd ik door de media gevraagd over homoseksualiteit en ik vertelde hen dat we geen haat of wrok koesterden jegens homoseksuelen en dat we de vervolging van welke groep dan ook veroordeelden. Evenzo werd mij ook gevraagd wat onze reactie zou zijn als een Ahmadi Moslim zou zeggen dat hij homo was, en in reactie daarop zei ik dat we ze niet zouden beletten om naar de moskee te komen. Echter, omdat homoseksualiteit in strijd is met de islamitische leer, zouden we, vanwege onze bezorgdheid en liefde voor die persoon, proberen uit te leggen waarom de Islam het als verkeerd beschouwt.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei tenslotte terwijl hij zich wendde tot Ahmadi Moslims:

“U zou nooit enige complex of verlegenheid moeten voelen over de islamitische leerstellingen. In plaats daarvan zou u met vertrouwen en zonder boos of angstig te worden de logica en wijsheid achter elke islamitische leerstelling moeten kunnen uitleggen.”

Geen straf voor afvalligheid in de Islam
Ten aanzien van afvalligheid; er is geen straf voor afvalligheid in de Islam. Het heeft ook geen enkele basis in de Heilige Koran. Bovendien is er geen enkel voorbeeld van enige straf voor afvalligheid die werd toegekend door de Heilige Profeet Mohammed(vzmh). Integendeel hij gaf hen de vrijheid om de Islam te verlaten. Dit is goed gedocumenteerd. Overheden die een dergelijke wetgeving hebben ontwikkeld doen dit in strijd met de leerstellingen van de Islam. En families die hun kinderen dwingen de Islam niet te verlaten en hen anders verstoten zijn niet goed op de hoogte van de ware leerstellingen van de Islam.

De Heilige Koran verklaard expliciet:

لَکُمۡ دِیۡنُکُمۡ وَلِیَ دِیۡنِ

“Voor u uw godsdienst, en voor mij mijn godsdienst.”[27]

وَ قُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکُمۡ ۟ فَمَنۡ شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّ مَنۡ شَآءَ فَلۡیَکۡفُرۡ

“Zeg: “Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.”[28]

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا ثُمَّ کَفَرُوۡا ثُمَّ اٰمَنُوۡا ثُمَّ کَفَرُوۡا ثُمَّ ازۡدَادُوۡا کُفۡرًا لَّمۡ یَکُنِ اللّٰہُ لِیَغۡفِرَ لَہُمۡ وَ لَا لِیَہۡدِیَہُمۡ سَبِیۡلًا

“Voorzeker, degenen die geloven, daarna verwerpen, dan wederom geloven dan wederom verwerpen en daarna in ongeloof toenemen, hen zal Allah niet vergeven, noch zal Hij hen op de rechte weg leiden.”[29]

Soms zegt men, ‘ja, maar dat geld niet voor geboren Moslims, die mogen de Islam niet verlaten.’

De Heilige Koran geeft zelf hierop antwoord:

لَاۤ اِکۡرَاہَ فِی الدِّیۡنِ

“Er is geen dwang in de godsdienst.”[30]

In dit vers wordt niet gezegd dat dwang wel van toepassing is op degenen die geboren moslims zijn. Ook voor geboren moslims is er dus geen dwang in de godsdienst.

Er is duidelijk geen wereldlijke straf in de Islam voor afvalligheid. Zo’n straf wordt niet voorgeschreven in de Islam.

Tenslotte nodigen wij Lale Gül en de lezers van harte uit om vragen te stellen. U kunt contact met ons opnemen via dit contactpagina: https://moslimschrijvers.nl/contact/

Andere reacties over het boek ”Ik ga leven” van Lale Gül vindt u hier:
Reactie van Suhaib Akmal
Reactie van Atta-un-Noor

LITERATUURLIJST

[1] De Volkskrant https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/lale-gul-schreef-een-boek-over-haar-streng-islamitische-opvoeding-en-werd-verketterd-ik-word-een-nestbevuiler-genoemd~b279c388/

[2] Het Parool https://www.parool.nl/ps/lale-gul-23-keerde-de-islam-de-rug-toe-mensen-willen-mij-wurgen-mijn-moeder-snapt-dat~b00dbabc/

[3] De Heilige Koran 4:37

[4] De Heilige Koran, 5:4

[5] https://www.alislam.org/quran/view/?page=752&region=E52

[6] (Bladzijde 17)https://bieb.islamnu.nl/product/uitnodiging/

[7] De Heilige Koran: 3:8

[8] De Heilige Koran: 24:36

[9] De Heilige Koran: 2:257

[10] De Heilige Koran: 18:30

[11] De Heilige Koran: 10:100

[12]https://www.khalifatulmasih.org/articles/religious-tolerance-and-freedom-in-islam/

[13]https://www.khalifatulmasih.org/articles/leaving-a-legacy-for-future-generations/

[14] De Heilige Koran: 33:22

[15] De Heilige Koran: 21: 108

[16] Sunan an-Nasa’i, vol. 3, boek 24, Hadith 3059

[17] Sahih al-Bukhari, vol. 1, boek 2, Hadith 39

[18] Sahih al-Bukhari, vol. 8, Boek 73, Hadith 146

[19] De Heilige Koran: 15:16

[20] De Heilige Koran: 1:1

[21] Aboe Abdellah Ahmed Ibn Ahmed Ibn Mojamed Ibn Hanbel Ibn Hilal Ibn Asadal-Shaybani, Mosand Al-Imam Ahmed Ibn Hanbel, Volume 29, Damascus 2001, p. 278-279.

[22] De Heilige Koran: 7:27

[23] De Heilige Koran: 49:14

[24] De Heilige Koran: 40:41

[25] https://www.reviewofreligions.org/28374/do-muslim-women-need-to-prove-their-equality-by-leading-men-in-prayer/

[26] https://rationalreligion.co.uk/why-arent-there-female-imams-in-islam-a-response-to-emma-barnett-on-bbc-radio-4/

[27]  De Heilige Koran: 109:7

[28] De Heilige Koran: 18:30

[29] De Heilige Koran: 4:138

[30] De Heilige Koran: 2:257

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...