In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

vrijdag, januari 22, 2021

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Reactie op ''Allahu Akbar door heel Nederland?''

Reactie op ”Allahu Akbar door heel Nederland?”

Op uw website heb ik het artikel van Yesim Candan “Allahu Akbar door heel Nederland?” gelezen.

Als Imam binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wil ik hierover een aantal punten toelichten.
De laatste jaren is de naam van God misbruikt door mensen die er persoonlijke agenda’s op nahielden, zoals ISIS en de Taliban. Zij hebben deze mooie woorden een negatief imago gegeven en een term gemaakt waar mensen bang voor zijn. Daarom kan ik volkomen begrijpen waarom de leden van de Blauwe Moskee de woorden Allahu Akbar een positief imago willen geven in de Nederlandse samenleving

De letterlijke betekenis van Allahu Akbar is Allah is de Grootste. Deze woorden worden door de moslims tientallen malen per dag herhaald. De moslims wenden hiermee de aandacht van zichzelf af en laten de aandacht naar God juist toenemen. Deze woorden nemen het gevoel van arrogantie weg uit een moslim. Deze woorden herinneren een Moslim eraan dat hij/zij de plichten van de medemens niet moeten vergeten en daarvoor hard moeten werken. Deze wereld is immers tijdelijk en dat God de Grootste is die altijd zal blijven bestaan waar wij allen naar terug zullen keren.

Maar wat de moslims wel moeten onthouden zijn de rechten van de medemens, dus ook de omwonenden van de Blauwe Moskee. Islam is een religie die veel belang hecht aan de rechten van de medemens. Het is een feit dat als een moslim zijn plichten tegenover God wel vervult, maar zijn plichten tegenover de medemens niet vervult, hij geen ware moslim is. Pas als de omwonenden geen bezwaar hebben op een luide gebedsoproep, dan kunnen zij het wel doen, maar als de omwonenden er bezwaar op hebben, dan is het onjuist om ermee door te gaan. Zelfs als het een grondrecht is om uw religie te beoefenen, betekent dit niet dat wij mensen moeten lastigvallen. De Profeet van de Islam heeft altijd veel nadruk gelegd op de rechten van de buren. En dat horen wij als moslims ook na te leven. Gebedsoproep op luidsprekers is niet verplicht in de Islam. En als onze buren er last van hebben, moeten wij het niet doen.

Het is jammer dat er veel negativiteit is over de mooie woorden van Allahu Akbar. Ik hoop dat de leden van de Blauwe Moskee, de omwonenden en de rest van protesterenden het met elkaar eens zullen worden. Het zou mooi zijn om de gebedsoproep luid te kunnen horen in onze mooie multiculturele samenleving. Maar het zou alleen mooier zijn als het met de toestemming van de omwonenden gedaan wordt en niet iets is dat zonder hun toezegging gedaan wordt en hen lastigvalt.

Saeed Ahmad Jatt
Imam Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Amsterdam

Reactie op het volgende artikel: https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4913741/oproep-gebed-blauwe-moskee-allahu-akbar

Meest gelezen

Wordt er in de Heilige Koran doodstraf voor ongeloof en afvalligheid voorgeschreven?

Naar aanleiding van het boek “Eindelijk vrij” van Asia Bibi en AnneIsabelle Tollet dat uit is gegeven in de maand februari 2020, heb ik...

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verwelkomt de uitspraken van de Canadese Premier over de vrijheid van meningsuiting

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verwelkomt en waardeert de recente uitspraken die gemaakt zijn door de Canadese Premier, Justin Trudeau over het belang van iemands...