In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Ramadan Moeten of mogen de kinderen vasten in de Heilige Maand Ramadan?

Moeten of mogen de kinderen vasten in de Heilige Maand Ramadan?

In naam van ALLAH, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Moeten of mogen de kinderen vasten in de Heilige Maand Ramadan?

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap), de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“(…) de Sharia (Islamitische Wetgeving) heeft kinderen geboden niet te vasten. Ze mogen enige dagen vasten als ze dichter bij de puberteit zijn. Men moet kinderen niet laten vasten omdat het zondig is. Op de leeftijd van 12 tot 13 jaar, zou men met enkele dagen moeten beginnen te vasten (één of twee), en tegen de tijd dat men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, zou men regelmatig moeten vasten. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om te voorkomen dat hun jonge kinderen vasten. Later wanneer de kinderen ouder worden, moeten de ouders hen aanmoedigen. Sommige jonge mensen zijn er niet klaar voor om (gedurende de gehele maand) te vasten tot (de leeftijd) van 21 jaar, afhankelijk van hun ontwikkeling en hun fysieke kracht. Daarom is de leeftijd van 18 jaar niet vastgesteld voor het vasten. Het verschilt van persoon tot persoon op basis van hun fysieke kracht. Het viel de dochter van de Beloofde Messias (as) op dat de Beloofde Messias (as) er niet van hield dat kinderen voortdurend vasten, zo droeg hij haar eens op het vasten te verbreken omdat zij heel jong was (…)”. (Friday Sermon: The Advent of the blessed month of Ramadhan, June 3rd, 2016)

“Het is de gewoonte onder sommige slecht geïnformeerde moslims dat ze zeer jonge kinderen aanmoedigen om te vasten. Sommige mensen zijn in feite zelfs zo orthodox geweest dat er in sommige gezinnen sterfgevallen van jonge kinderen zijn voorgekomen. Dit is niet wat God de Almachtige verlangt. Hazrat Khalifatul Masih II (Moge ALLAH welbehagen in hem hebben), de zoon van de Beloofde Messias (as), herinnert zich dat het eerste vasten dat hij hield, op de leeftijd van 12 tot 13 jaar was. In die tijd vastte hij slechts één dag in de hele maand. Uit het praktijk van de Beloofde Messias (as) blijkt daarom dat het vasten niet moet worden aangemoedigd voor kinderen die hun pubertijd nog niet hebben bereikt. Op de leeftijd van 18 of 19 jaar kan een moslimjongen of meisje worden aangemoedigd om een hele maand te vasten. Hazrat Khalifatul Masih II (Moge ALLAH welbehagen in hem hebben), stelt vervolgens dat het evident is dat deze leeftijdsrichtlijnen die hij had gegeven kunnen verschillen naargelang de fysieke groei van het kind. Een kind kan 16 jaar oud zijn, maar fysiek vergelijkbaar met een kind van 14 jaar. Het is volkomen verkeerd om aan te nemen dat het dwingen van een jong kind, van bijvoorbeeld acht jaar oud, om te vasten, de ouders enige beloning zal opleveren. Integendeel, het zal Gods ongenoegen uitnodigen.” (Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap), de Tweede Khalifa in het boekje “Ramadhan and its Blessings” by Sheikh Mubarak Ahmad)

Hazrat Muhammad Zafrullah Khan* (Moge ALLAH welbehagen in hem hebben) zei:

“Moslimkinderen worden opgevoed in een sfeer van respect en toewijding aan de waarden die door het geloof worden onderwezen. Al heel vroeg beginnen ze blijk te geven van een gretigheid om deze (waarden) te praktiseren. Het komt vaak voor dat ouders jonge kinderen beletten te vasten. Ze worden getraind in het uithoudingsvermogen om de ontberingen van het vasten te doorstaan door een geleidelijk proces, gespreid over een aantal jaren. Een kind van 12 of 13 jaar mag vasten op 3 of 4 dagen met tussenpozen gedurende één Ramadan. Het daaropvolgende jaar kan hij worden toegestaan om het aantal te verhogen naar 8 of 10 (dagen). In het 3de jaar kan hij tevreden zijn door beurtelings, om en om (één dag wel en één dag niet te vasten gedurende de maand Ramadan). In het 4de jaar zal hij gereed zijn om de volledige verplichting op zich te nemen.” (Vasten: vierde pijler van de Islam, Muhammad Zafrulla Khan, The Review of Religions, maart 1994)

* Muhammad Zafrulla Khan, (1893-1985), een vooraanstaand geleerde in wereldreligies, was lid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, een missionaire tak van de Islam. Hij werd minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan in 1947 en leidde de Pakistaanse delegatie jarenlang naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij was voorts president van de zeventiende zitting van de Algemene Vergadering (van de Verenigde Naties). Hij was ook president van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Wanneer heeft iemand de leeftijd van volwassenheid bereikt?

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het volwassen worden van een kind. Hieruit blijkt dat de Omstandigheden van samenlevingen in verschillende landen zijn niet hetzelfde zijn. Zo is het In India heel normaal dat een jongen of een meisje op 13 jarige of 14 jarige leeftijd volwassen wordt. Het is ook wetenschappelijk en medisch bewezen dat jongens of meisjes in een koud klimaat niet sneller volwassen worden ten opzichte van jongens of meisjes in een warm en heet klimaat, omdat het lichaam van een jongen of een meisje in een koud klimaat zich langzamer ontwikkelt dan een jongen of een meisje in een warm en heet klimaat. Het gaat in verschillende landen ook om de verschillende eetgewoonten, doordat men bijvoorbeeld in een warm en heet klimaat veel hete pepers en kruiden gebruikt. Ook het zware leven en de armoede zoals in Afrika hebben een grotere rol bij het sneller volwassen worden.

De juristen stellen drie voorwaarden vast, nl. dat men:

  • Baligh (iemand die de meerderjarigheid heeft bereikt);
  • Qadir (lichamelijk gezond);
  • ‘Aqil (in het bezit der verstandelijke vermogens) moet zijn.

Het woord “Baligh” komt in meerdere verzen van de Heilige Koran voor zoals in: 4:7; 6:153; 17:35. De woorden “Qadir” en “ ‘Aqil” worden door de Juristen gebruikt in Fiqah (de Islamitische Jurisprudentie).

Ahmad Said Ikhlaf

Youssef Ikhlaf

 

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...