In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Loyaliteit Islam en Loyaliteit

Islam en Loyaliteit

Islam bevordert loyaliteit aan het land waarin men woont

Zaterdag 7 mei 2017 organiseerde de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een speciale sessie tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst. Het thema was ‘Loyaliteit, een islamitisch perspectief op het vaderland’. Tijdens de sessie werd ook afscheid genomen van de heer Hemmen als Burgemeester van Nunspeet. De bijeenkomst werd ook bijgewoon door verschillende gemeenteraadsleden en vele journalisten. De gasten, waaronder ook niet-moslims waren diep onder de indruk van de bijeenkomst. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap binnen de Islam verwerpt alle religieuze geweld en leeft al 127 jaar volgens haar motto:

‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand’.

De Stentor van 9 mei maakte verslag van de bijeenkomst:

“Tientallen belangstellenden nemen de uitnodiging aan, waaronder ook veel mensen uit de politiek van Nunspeet. Belangrijke thema is gedurende de hele middag ‘loyaliteit’. Het is volgens de sprekers een essentieel onderdeel van het geloof”.

“Voor Safeer Siddiqui, de Imam in Nunspeet, is het twee minuten stil zijn vanzelfsprekend. ,,Ik loop al jaren mee met de tocht. Dit jaar ook met mijn kindje van een jaar oud. Ook bij de moskee hier was iedereen gewoon twee minuten stil. We vinden het belangrijk om de slachtoffers te herdenken. Het past goed bij het thema van dit jaar, want dat hoort natuurlijk een beetje bij loyaliteit.”

De burgemeester sprak lovende woorden over de participatie van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap:

“Wij herdenken op 4 mei jaarlijks de slachtoffers die zich hebben ingezet voor onze vrijheid. De moslimbeweging participeert bij de 4 meiherdenking. Op die manier laten ze zien een waardig deelnemer te zijn van de Nunspeetse samenleving”.

Bevrijdingsdag en de rol van Moslims bij het bevrijden van Nederland

5 mei, Bevrijdingsdag, een nationale feestdag waarop de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. Deze dag beweegt ons om God dankbaar te zijn. Deze dag herinnert ons eveneens aan de zoete smaak van vrijheid en vrede, die verkregen zijn door loyaliteit aan ons vaderland. Vooral nu moeten wij niet vergeten dat Moslims ook een rol hebben gespeeld in de bevrijding. Duizenden Marokkaanse soldaten sneuvelden om West-Europa en Nederland te kunnen bevrijden. Ze vervulden een belangrijke taak, bij de inval van de Duitsers in Zeeland en bij de bevrijding in Nederland (vooral in Drenthe en Limburg)[1]. Zelfs in de tachtigjarige oorlog waren de Nederlanders en Marokkanen bondgenoten tegen de Spanjaarden. Ook het Ottomaanse Rijk heeft zijn bijdrage geleverd. Laten we ons daarom niet tegen elkaar laten uitspelen. En elkaar niet beoordelen op basis van religie of afkomst zoals Geert Wilders en zijn partij, de PVV doet.

Geen haat maar broederschap en absolute rechtvaardigheid

Het volgende vers uit de heilige Koran spreekt over de noodzaak van rechtvaardigheid.

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ

“O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet”[2].

Dit vers wordt door anderen op enkele sites op een onjuiste wijze uitgelegd. Dat we zelfs rechtvaardig dienen te zijn ten opzichte van degenen die we haten. Dit klopt niet. Dit vers spreekt over de haat en vijandschap van een volk ten opzichte van de gelovigen en niet andersom. In het hart van een ware Moslim is er geen ruimte voor haat. Als de heilige Koran wordt geïnterpreteerd in de context en naar de historische omstandigheden waarin elke vers werd geopenbaard, dan zien we geen enkele instructie die ons leert om anderen te haten. Ja, men kan de acties en het gedrag van sommige mensen haten, maar niet de persoon zelf. Allah zegt in de heilige Koran dat Hij de Schepper is van het gehele mensdom, Moslim of geen Moslim:

الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ

“Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden”[3].

Het volgende vers legt de basis voor een universele broederschap van de gehele mensheid:

يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ

” O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend[4].”

De heilige Profeet Mohammed (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden”[5].

Diplomatie en vrede in Syrië, geen bommen

Nederland heeft al 71 jaar geen buitenlandse bezetter meer. Maar niet overal op de wereld kunnen mensen een dag als 5 mei vieren. Simpelweg omdat ze in oorlog en angst leven. In Syrië is er nu al 5 jaar een burgeroorlog aan de gang. Dat is nu al net zo lang als Nederland tijdens de tweede wereldoorlog bezet was door Duitsland. Een westerse coalitie waaronder Nederland, heeft zich ook in dit conflict gemengd door bommen op Syrië en Irak te gooien. Hierdoor wordt de destructie en ellende in die landen alleen maar groter. Een gouden principe van de Islam werd door de heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) verteld:

“Wie ook het paradijs wil binnengaan, laat hem de mensen behandelen zoals hij behandeld wilt worden”[6].

Islam over loyaliteit

Islamofoben beweren dat de Islam geen loyaliteit predikt. Extremistische Moslims beweren op hun beurt dat loyaliteit voor een land van de ongelovigen dat regeert volgens mensgemaakte wetten, tegen de principes van de Islam indruist. Beiden hebben het met hun overeenkomstige beweringen bij het verkeerde eind. De ware Islam vereist loyaliteit en gehoorzaamheid van een moslim aan zijn land van verblijf en aan de wetten van het land. De heilige Koran zegt expliciet:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم ۖ

“O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben”[7].

Wanneer Moslims een verschil van mening hebben dan kunnen ze de Quran, Sunnah en Hadith als uitgangspunt nemen om de verschillen bij te leggen. Ten tweede, Islam benadrukt dat gezaghebbers met rechtvaardigheid en gelijkheid dienen te regeren. En أُولِي الأَمرِ (awli amr) betekent volgens beroemde Arabische woordenboeken Taj en Aqrab: ‘degenen die gezag hebben’. Dit impliceert ook gezaghebbers die geen Moslim zijn. مِنكُم (minkum) betekent ‘onder u’, een interpretatie die we soms tegenkomen is dat Moslims alleen iemand vanuit het eigen geloof dienen te gehoorzamen. Terwijl مِنكُم (minkum) ook kan betekenen degene die gezag heeft ‘over u’. Dus als de gezaghebber geen Moslim is, dan dient hij ook gehoorzaamd te worden. De heilige Profeet Mohammed (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) heeft dit vers uiteengezet, hij zei dat Moslims in seculiere kwesties zelfs degenen moeten gehoorzamen die geen Moslim is[8].

Dit vers toont aan dat de gehoorzaamheid van een moslim en loyaliteit aan de overheid nodig is, ongeacht het geloof van de machthebbers. In dit opzicht heeft de heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) verklaard:

“U moet uw gezagsdragers gehoorzamen en naar hen luisteren, zelfs als u [hem veracht][9]“.

Er wordt geen specifieke geloof aangegeven. Elke gezagsdrager dient gehoorzaamd te worden.

De heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) heeft ook geïnstrueerd dat gehoorzaamheid aan de overheid een religieuze plicht is:

“Wie de gezagsdrager gehoorzaamt, gehoorzaamt mij, en wie de gezagsdrager niet gehoorzaamt, gehoorzaamt mij niet[10].”

Ook hier wordt er geen specifieke geloof genoemd. Elke gezagsdrager dient gehoorzaamd te worden.

De heilige Profeet Mohammad’s (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) leven weerspiegelt deze leer. Ondanks de blijvende bittere vervolging van meer dan 12 jaar in Mekka, hebben de heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) en zijn volgelingen de Mekkaanse overheid nooit uitgedaagd, noch kwamen ze in opstand. Integendeel, de Moslims verlieten Mekka vreedzaam, zij weerhielden zich van elke poging tot onenigheid en volgden wat de heilige Koran onderwijst:

وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ

“En schept geen wanorde op aarde”[11].

De ware leerstellingen van de Islam leren ons dat Moslims niet alleen verplicht zijn om hun regering te gehoorzamen, ze moeten ook dankbaar zijn voor de rechten en vrijheden die hun regeringen verschaffen. Zo worden Moslims in de heilige Koran herinnerd:

هَل جَزاءُ الإِحسانِ إِلَّا الإِحسانُ

“De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn”[12].

Omdat de Nederlandse Moslims kunnen profiteren van de vrijheden van dit land, zijn ze verplicht om de overheid terug te betalen met hun loyaliteit. De heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) verklaarde:

“Wie de mensen niet dankbaar is, kan God ook nooit echt dankbaar zijn”[13].

Hij heeft duidelijk gezegd, ‘de mensen’, dus niet alleen een specifieke groep.

Loyaliteit en dankbaarheid aan Nederland betekent echter niet dat men geen eigen mening mag hebben. Een verschil van mening moet geuit kunnen worden, echter, binnen de grenzen van de wet – geen Moslim kan het recht in zijn eigen handen nemen. De heilige Koran vermeldt dat het creëren van wanorde en het bedreigen van de stabiliteit van een samenleving een weg is naar verdoemenis, niet naar redding:

وَإِذا قيلَ لَهُم لا تُفسِدوا فِي الأَرضِ قالوا إِنَّما نَحنُ مُصلِحونَ

أَلا إِنَّهُم هُمُ المُفسِدونَ وَلٰكِن لا يَشعُرونَ

“Wanneer hun wordt gezegd: “Richt geen onheil op aarde aan” dan zeggen zij: “Wij zijn slechts vredestichters”. Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet”[14].

Daarom bepleit de ware Islam dat trouw aan het eigen land een fundamenteel principe is.

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, werd op 11 mei 2016 geïnterviewd door Sveriges Television (Zweedse TV) in de Mahmood Moskee in Malmö, Zweden.

Met betrekking tot de kwestie van de integratie van immigranten in de westerse samenleving, zei hij[15]:

“Voor mij is echte integratie het land waarin u woont lief te hebben en volledig loyaal te zijn. Daarom moeten alle immigranten loyaal zijn aan het land waarin zij willen leven, ze moeten er echt van houden, het eren, ze moeten zich aan de wet houden en werken voor haar welvaart en vooruitgang. Dit is integratie.”

De lezers die nog verder vragen hebben kunnen die gerust stellen via het contactformulier. We kunnen dit thema vanuit de heilige Koran, het leven van de Profeet, de Ahadith en historische goed gedocumenteerde feiten verder onderbouwen.

Youssef Ikhlaf

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde

 1. http://www.denkraam.info/blog/marokkaanse-soldaten-vochten-voor-nederland-tegen-de-duitse-overheersing-in-de-tweede-wereld-oorlog/
 2. [Koran: 5:9]
 3. [Koran: 1:2]
 4. [Koran: 49:14]
 5. [Uitspraak van profeet Mohamed gemeld door Imaam Ahmad, 22391, al-Silsilat al-Saheeh 2700].
 6. [Sahih Muslim: 1844]
 7. [Koran: 4:60]
 8. http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=533&region=E1
 9. [Sahih Bukhari]
 10. [Sahih Muslim]
 11. [Koran: 7:57]
 12. [Koran: 55:61].
 13. [Jami` at-Tirmidhi]
 14. [Koran: 2: 12-13]
 15. http://www.khalifaofislam.com/press-releases/sweden-tv-interview-2016/

 

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...