In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Is een scheiding tussen mannen en vrouwen achterhaald of noodzakelijk?

Is een scheiding tussen mannen en vrouwen achterhaald of noodzakelijk?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
 

INLEIDING

In islamitische samenlevingen speelt religie een belangrijke rol in het huis en de omgeving. Een belangrijk kenmerk van het islamitische sociale leven is de segregatie van vrouwen van andere mannen dan nabestaanden. Dit geeft vrouwen meer vrijheid om activiteiten te organiseren en vrijheid om te bewegen in sommige openbare ruimtes. De manier waarop de ruimte is ingedeeld in een gebedshuis (Moskee) weerspiegelt dit specifieke patroon. De scheiding in het mannelijk en vrouwelijke domein in bepaalde ruimtes is in bijna alle islamitische samenlevingen te vinden. Deze dualiteit van ruimte heeft als doel respect en waardigheid tussen mannen en vrouwen te scheppen.

Als samenleving moeten wij ons afvragen hoe wij de rechten van vrouwen willen waarborgen om een normaal leven te leiden en zich vrij in de samenleving te kunnen bewegen, en het recht van mannen om hetzelfde te kunnen doen zonder bang te hoeven zijn voor klachten. Geen enkele vrouw of man mag ooit het slachtoffer worden van misbruik, in welke vorm dan ook. Mannen en vrouwen moeten elkaar en zichzelf daarom respecteren. Maar hoe doen we dat zonder duidelijke grenzen rond wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar sociaal gedrag is?

BEZWAREN

Westerse samenlevingen promoten zichzelf als bastions voor de gelijkheid van vrouwen en plaatsen zichzelf lijnrecht tegenover oosterse samenlevingen, waar vrouwen volgens hun worden onderdrukt en gelijke rechten worden ontzegd. De recent veel gepubliceerde schandalen rond machtsmisbruik en seksuele uitbuiting van vrouwen in Hollywood en in Keulen enkele jaren geleden waar honderden vrouwen werden betast, seksueel misbruikt en beroofd door bendes tijdens het nieuwe jaar, doen anders vermoeden en hebben geleid tot een verhit debat over de kwestie van de veiligheid van vrouwen in de samenleving.

HOOFDDOEK VOELT BEVRIJDEND AAN VOOR MOSLIMVROUWEN

Hoe kunnen vrouwen ongewenste aandacht vermijden en toch in alle vrijheid op gelijke voet met mannen omgaan? Deze vraag zal in het artikel behandeld worden. Ook vragen zullen aan bod komen zoals waarom er een scheiding is tussen mannen en vrouwen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap? Gemeenschappen kunnen toch beter integreren als ze gemengd zijn? We moeten toch gendergelijkheid aanmoedigen? En worden moslimvrouwen ‘gedwongen’ om zich af te scheiden van mannen? Afgezien hiervan zijn er ook sommige mensen die zeggen dat de vrouwen de Heilige Profeet Mohammed(s) en zijn metgezellen eten serveerden als mannelijke gasten op visite waren, en dat dit bewijst dat er in de vroegere tijden van de Islam geen scheiding tussen de geslachten bestond. Laten we eerste kijken naar wat de Islamitische bronnen vermelden en vervolgens ingaan op de vragen.

ISLAMITISCHE BRONNEN

De Heilige Koran

1

“En als gij haar (zijn vrouwen) om iets vraagt, vraagt het dan van achter het gordijn…” [1]

Het voormalige Hoofd van de internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Tweede Khalifa (Kalief) Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Bashirud-Din Mahmood Ahmad(ra) schreef in zijn commentaar op het bovengenoemde vers:

“Het gebod belichaamd in de woorden, “en als gij haar (zijn vrouwen) om iets vraagt, vraagt het dan van achter het gordijn”, is bedoeld om teveel gewenning tussen de vrouwen en mannen te ontmoedigen.”

Sommige beweren dat dit vers alleen van toepassing is op de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed(s) wanneer zij de vrouwen van de Heilige Profeet Mohammed(s) aanspraken. In de eerste instantie is dat correct, in de tweede instantie heeft dit vers ook een algemene strekking.

Hazrat Mirza Bashirud-Din Mahmood Ahmad(ra) schreef verder en beantwoorde ook deze vraag in zijn commentaar:

“Het voornaamwoord ھن (hen) daaruit voortvloeiend (uit het vers), geeft aan dat het (gebod) van toepassing is op alle vrouwen.” [2]

Dan rijst de vraag waar en wanneer is dat van toepassing? Dit wordt verder uiteengezet in de Ahadith.

Ahadith

Aparte deur in de Moskee voor vrouwen

2
De Heilige Profeet Mohammed(s) zei[3][4]: “Als we deze deur voor de vrouwen hadden gelaten, was het beter geweest.”

Deze overlevering sluit af met: “Nafi’ zei: Ibn ‘Umar ging er niet door (de deur) totdat hij stierf. Abu Dawud heeft gezegd: Deze overlevering is verteld door een andere keten van overbrengers door ‘Umar. En dit is correcter.”

En:

3


“Umar Ibn al-Khattab placht (mannen) te verbieden door de deur te gaan die voor vrouwen was gereserveerd.”
[5]

Een bepaalde afstand van vrouwen die niet-mahram zijn:

4
De Heilige Profeet Mohammed(s) zei[6]: “Pas op voor het betreden van de plaats waar vrouwen zich bevinden.” Een man van de Ansar zei: “Allah’s Boodschapper! Hoe zit het met Al-Hamu de schoonfamilie van de vrouw (de broers van haar man of zijn neven etc.)?” De Heilige Profeet Mohammed(s) antwoordde: De schoonfamilie van de vrouw zijn de dood zelf.”

5
Er was duidelijk een scheiding tussen beide geslachten ten tijde van de Heilige Profeet Mohammed(s).

4

“Een vrouw stak haar hand uit (om) een brief aan de Heilige Profeet Mohammed(s) te geven, waarop hij zijn hand terugtrok. Zij zei: “O boodschapper van Allah, ik stak mijn hand uit (om u) een brief te geven en u nam hem niet aan.” Hij zei: “Ik wist niet of het de hand van een vrouw of van een man was.” Zij zei: “Het is de hand van een vrouw.” Hij zei: “Als u een vrouw was, zou u uw nagels veranderen (door ze met Henna te verven).”[7]

JURISPUDENTIE

In het Arabisch is een situatie waarin mannen en vrouwen gemengd zijn bekend als ‘Ikhtilat’. En een situatie waarin mannen en vrouwen gescheiden zijn informeel als ‘faṣl bayn ar-rijāl wa-l-nisā’.

‘Ikhtilat’ wordt niet aangeraden omdat het belangrijk is dat men kijkt naar de natuur van de mannen en vrouwen, naar gewoonten en tradities (‘adāt wa taqalīd) en de Islamitische historie (tarikh). Het is ook belangrijk in de jurisprudentie om het concept van noodzaak (ḍarūra) in ogenschouw te nemen. De noodzaak of de behoefte van het sociale en economische leven[8] om bijvoorbeeld een op sommige plaatsen een scheiding te hebben tussen mannen en vrouwen. In sommige Moslimlanden zeggen vrouwen zelf dat ze niet willen werken met mannen in een kamer omdat zij vinden dat mannen over het algemeen soms zelfs onbedoeld een vrouw benaderen nemen die een vrouw als niet prettig ervaart. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verboden ikhtilāṭ [ikhtilāṭ muḥarram] en toegestande ikhtilāṭ [ikhtilāṭ masmūḥ]. Dat is situatie bepaald.

SEPERATE VENUE, NOT SEPERATE VALUE

In een interview[9] van Daniel Gee van de Farnham Herald met het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief) Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba). In oktober hield Zijne Heiligheid een slottoespraak voor UNESCO waarin hij benadrukte hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat meisjes onderwijs krijgen en gelijke kansen krijgen als jongens. Daniel Gee van de Farnham Herald vroeg met betrekking tot de rechten van Moslimvrouwen en de reden waarom mannen en vrouwen gescheiden zijn bij Ahmadiyya moslimevenementen. Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) antwoordde daarop:

“’Seperate venue, not seperate value’ wat letterlijk vertaald zou worden als ‘aparte plaats, geen aparte waarde’ waarmee hij bedoelt dat een aparte plaats geen minderwaardigheid impliceert. Aparte zalen of tenten voor vrouwen en voor mannen, maar de waarde van beiden is hetzelfde, en de aparte plaats heeft niets te maken met hun opleiding, hun vaardigheden, hun potentieel. Het is een kwestie van begrip. Onze vrouwen zijn van mening dat volgens onze leer, als ze hun bijeenkomst apart houden en zonder in het bijzijn en in schaduw van de mannen te staan, ze het beter kunnen doen. Er zijn heel wat vrouwelijke ingenieurs, dokters en andere geschoolde vrouwen uit onze gemeenschap en het hele systeem wordt door de vrouwen georganiseerd en beheerd. Zelfs de nationale voorzitter van onze jeugdvereniging, een vrouw, is praktiserend arts. Er zijn ook leraressen, architecten, computerspecialisten en programmeurs. Bij de Jalsa luisteren ze ook naar de toespraken die gehouden worden aan de mannenkant, en tegelijkertijd ga ik ook naar de vrouwenkant om mijn toespraak voor hen te houden, in hun tent. Daarom geloven wij dat als zij apart worden gehouden, zij meer tot bloei kunnen komen, zij hun potentieel beter kunnen benutten dan wanneer zij onder de schaduw van de mannen staan.”

DE ONDERLIGGENDE WIJSHEID

De volgende alinea’s worden mooi uiteengezet in een artikel uit de Review of Religions[10]. Het is een bekende maatschappelijke kwestie dat vrouwen dagelijks te maken hebben met provocaties van mannen, het verschilt natuurlijk per werkvloer en situatie. Onderzoeken suggereren dat 32% van de vrouwen zegt verbaal te zijn lastiggevallen op het Londense vervoersnetwerk, waarbij 19% het slachtoffer is van direct fysiek misbruik, volgens een gezamenlijke peiling tussen Thompson Reuters en YouGov[11]. In Frankrijk zijn tussen 2014 en 2015 meer dan 220.000 vrouwen seksueel lastiggevallen in het openbaar vervoer, wat door het nationale bureau voor misdaadstatistieken wordt omschreven als een “voorzichtige schatting”.[12]

Steden hebben geprobeerd deze problemen op verschillende manieren aan te pakken. In Rio de Janeiro, Moskou, Caïro en Japan zijn treinwagons voor alleen vrouwen ingevoerd. Italië heeft onlangs een strand voor alleen vrouwen aangelegd. In de VS is The Hamilton Crowne Plaza een van een klein, maar groeiend aantal hotels met verdiepingen speciaal voor vrouwelijke reizigers. De Nieuwjaarsfestiviteiten van 2017 in de Duitse stad Berlijn omvatten veiligheidszones die alleen voor vrouwen toegankelijk zijn, nadat twee jaar geleden tijdens de Nieuwjaarsfestiviteiten in Keulen tientallen vrouwen seksueel waren aangerand en beroofd. Het lijkt er dus op dat er meer nodig is dan alleen een fysieke scheiding van mannen en vrouwen om vrouwen zich gerespecteerd en veilig te laten voelen. Het vereist een moraliteitsmodel dat de grenzen van acceptabel gedrag voor zowel mannen als vrouwen duidelijk maakt.

Laten we allereerst duidelijk zijn. Echte islamitische segregatie is niet de culturele gewoonte om vrouwen en meisjes van top tot teen te omhullen, waardoor ze zelfs tijdens het lopen moeilijk kunnen zien. Het weerhoudt vrouwen er niet van om onderwijs en werk te zoeken voor het geval ze met mannen moeten omgaan. Het is er ook niet om te verhinderen dat vrouwen hun eigen zaken regelen.

Het concept van Islamitische segregatie is gebaseerd op een model van kuisheid dat zowel voor mannen als voor vrouwen geldt, dat beiden ertoe aanzet de grenzen van bescheidenheid en respect tussen elkaar in stand te houden. In sommige gevallen zijn dit fysieke grenzen, bv. aparte gebedsruimtes of ontmoetingsruimtes. In alle gevallen gaat het om het bewaren van bescheidenheid en fatsoen in de omgang tussen mannen en vrouwen.

In het boek ‘De Filosofie van de Islamitische Leer’ herinnert Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) ons eraan dat morele kwaliteiten nodig zijn om ons van het kwaad te ontdoen. ‘Ihsan’, of kuisheid, is dan het actief vermijden van situaties die kunnen leiden tot immoraliteit – wat een verantwoordelijkheid is voor zowel mannen als vrouwen.[13]

Vrouwen worden op hun beurt op dezelfde manier geïnstrueerd om zich zo te kleden dat ze zich beter kunnen beschermen door een hoofdbedekking te dragen en kleding die niet de aandacht vestigt op hun figuur.

De Heilige Koran draagt ook op: “Nadert geen overspel”. Dus ook hier is een instructie dat men actief situaties moet vermijden die tot deze weg zouden kunnen leiden. Dus, mannen en vrouwen die geen familie van elkaar zijn worden gewaarschuwd zich niet in situaties te begeven waardoor een van beide partijen op een later tijdstip beschuldigd zou kunnen worden van ongepast gedrag.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) schrijft verder:

“Het Boek van God is er niet op gericht om vrouwen als gevangenen in afzondering te houden. Dit is de opvatting van hen die niet bekend zijn met het juiste patroon van Islamitische wegen. Het doel van deze voorschriften is mannen en vrouwen ervan te weerhouden hun ogen vrij te laten ronddwalen en hun mooie uiterlijk en schoonheden te tonen, want daarin ligt het welzijn van mannen en vrouwen.”
[14]

Zoals de Beloofde Messias(as) uitlegt, gaat het bij deze maatregelen niet om het beperken van de bewegingsvrijheid van vrouwen in de samenleving – moslimvrouwen werken op vele terreinen van het leven – het gaat echter om het instellen van grenzen en waarborgen die beide seksen beschermen tegen beschuldigingen die reputaties kunnen en zullen vernietigen. Deze grenzen zijn niet alleen fysiek, maar ook spiritueel – en om het welbehagen van Allah te winnen, zorgen Moslimmannen en -vrouwen ervoor dat zij de grenzen van aanvaardbare sociale interactie niet overschrijden. Op deze manier zijn beide seksen vrij om een normaal leven te leiden zonder angst om in fysiek gevaar te worden gebracht en zonder angst om beschuldigt te worden van onaanvaardbaar gedrag.

De segregatie wordt zeer verkeerd begrepen wanneer zij wordt opgevat als een beperking voor vrouwelijke leden van de moslimgemeenschap om volledig deel te nemen aan alle gebieden van menselijke activiteiten. Dit misverstand (over de beperking) is niet waar. Het islamitische concept van segregatie moet alleen worden begrepen in de context van maatregelen ter bescherming van de onschendbaarheid van de vrouwelijke kuisheid en de eer van de vrouw in de samenleving, zodat de gevaren van het schenden van deze doelstellingen worden geminimaliseerd. Vrije vermenging van beide seksen en heimelijke affaires tussen mannen en vrouwen worden sterk afgeraden.[15]

Ahmadi-Moslimvrouwen, gekleed in burqa’s, hijabs en niqabs, werken zowel naast als apart van mannen, leiden met succes ziekenhuizen en scholen, en organiseren het hele jaar door evenementen, van internationale bijeenkomsten tot boekenbeurzen en plaatselijke evenementen. De omvang van deze activiteiten kan enorm zijn. De jaarlijkse bijeenkomst van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk in 2017 trok meer dan vijfendertigduizend mensen aan. Mannen en vrouwen planden, organiseerden en runden gezamenlijk het gescheiden evenement. In het gerenommeerde Tahir Heart Institute in Rabwah, Pakistan, verzorgen vrouwelijke artsen en verpleegsters patiënten terwijl ze hijaabs of niqabs dragen. Humanity First, een liefdadigheidsinstelling van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, laat regelmatig Ahmadi-vrouwen werken in uiteenlopende functies, zoals fondsenwerving, medische hulp en het schilderen van klaslokalen. Dit gebeurt allemaal en toch zijn er geen gevallen van misbruik van vrouwen gemeld.

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), de vijfde opvolger van de Beloofde Messias(as), heeft bij talloze gelegenheden op welsprekende wijze de leerstellingen van moraliteit en de leerstellingen van de islam met betrekking tot segregatie toegelicht:

Degenen die bezwaren uiten tegen de Islam, accepteren zelf het feit dat in sommige situaties scheiding van geslacht verstandig is. Op sommige plaatsen is de mogelijkheid besproken om aparte organisaties voor mannen en vrouwen te maken. Ook deze wereldse samenleving voelt de noodzaak van het scheiden van mannen en vrouwen. Degenen die beschuldigingen tegen ons uiten met betrekking tot de scheiding van geslachten, accepteren nu het feit dat in sommige situaties scheiding een noodzaak is.[16]

Misschien is het nu de hoogste tijd om de oplossing die aangedragen worden door de Islam voor vrede in de samenleving te onderzoeken, in plaats van er de spot mee te drijven.

HET ARGUMENT DAT BEPAALDE SOCIALE LEVENSWIJZE NIET BIJ DE MODERNE TIJD PASSEN KLOPT NIET

Het voormalige Hoofd van de internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) schreef in zijn indrukwekkende boek ‘Islam’s antwoord op hedendaagse vraagstukken’, in het hoofdstuk, ‘Het aanbreken van een nieuwe tijdperk voor de rechten van vrouwen’ het volgende[17]:

“Het Islamitische gebod van scheiding komt zeker niet voort uit een bekrompen houding van de voorbije donkere eeuwen. Feitelijk houdt de vraag van vrij geslachtelijk verkeer of anderszins in een samenleving geen enkel verband met de vooruitgang of de achterlijkheid van de tijd. Door de hele geschiedenis heen zijn samenlevingen of gedreven langs de toppen, of afgedaald naar de dalen van de sociale of religieuze golven.”

“Het begrip vrouwenemancipatie is in het geheel geen progressieve stroming in de menselijke samenleving. Er zijn sterke bewijzen dat zowel in het verre verleden als in de meer nabije periode van de menselijke geschiedenis vrouwen als groep een zeer krachtige en dominerende positie hebben ingenomen in de menselijke samenleving in verschillende delen van de wereld. Het argument dat een bepaalde sociale levenswijze oud is en niet in de moderne tijd past klopt niet.”

Over de scheiding tussen mannen en vrouwen in sommige situaties zei hij[18]:

“Door de leer van de scheiding werd de seksuele anarchie plotseling een halt toegeroepen. In de mannelijke en de vrouwelijke betrekkingen werd een orde gevestigd op basis van hoogstaande morele principes. De positie van de vrouwen werd gelijktijdig verhoogd tot zulke hoge normen dat zij niet langer konden worden behandeld als hulpeloze waren. In de zaken van het leven werd hun een gelijk deel gegeven. Terwijl zij vroeger werden verdeeld als onroerende goederen die worden geërfd, konden zij nu niet alleen het bezit van hun vaders erven, maar ook dat van hun echtgenoten, kinderen en naaste bloedverwanten. Zij konden het nu opnemen tegen hun echtgenoten en iets terugzeggen. Zij konden met hen redeneren en hadden natuurlijk het volste recht om het met hen oneens te zijn. Niet alleen hun echtgenoten konden zich van hen laten scheiden, maar zij hadden gelijke rechten zich van hun echtgenoten te laten scheiden als zij dat verkozen.”

“Als moeders werden zij in de Islam met zo’n grote achting behandeld dat het moeilijk is een soortgelijk voorbeeld in andere samenlevingen van de wereld te vinden. Het was de Heilige Stichter van de Islam(s) die opkwam voor de rechten van de vrouwen door onder goddelijke instructies het volgende te verklaren, ‘Het paradijs ligt aan de voeten van uw moeders’.”

“De leerstelling van scheiding moet in dit verband worden begrepen. Zij was niet het gevolg van enige mannelijke superioriteit, maar was bestemd om de heiligheid van het huis te vestigen, om een groter vertrouwen tussen man en vrouw te scheppen, om de fundamentele menselijke driften te temperen, en deze in het gareel te brengen en te disciplineren, zodat zij in plaats van als machtige demonen te worden losgelaten in de samenleving, zij een constructieve rol spelen zoals getemde krachten een rol spelen in de natuur.”

“Scheiding wordt totaal verkeerd begrepen als zij wordt opgevat als het opleggen van beperkingen aan de vrouwelijke leden van de Moslimsamenleving om volledig deel te nemen aan alle gebieden van menselijke activiteiten. Dit is niet juist. Het Islamitische begrip van scheiding moet alleen worden begrepen in samenhang met maatregelen om de heiligheid van de vrouwelijke kuisheid en de eer van vrouwen in de samenleving te beschermen zodat de gevaren dat deze doeleinden worden geschonden tot een minimum worden teruggebracht.”

“De rol die vrouwen spelen in het islamitische sociale stelsel is er zeker niet een van concubines in harems, noch van een groep die is gevangen binnen de vier muren van haar huizen, afgesloten van vooruitgang en verstoken van het licht van kennis. Dit lelijke beeld van het islamitische sociale stelsel wordt alleen geschilderd door interne of externe vijanden van de Islam of door geleerden die de islamitische wijze van leven volkomen misverstaan. Het enige wat de Islam niet zou onderschrijven is dat vrouwen zouden worden gemaakt tot speelobjecten die worden uitgebuit of worden overgelaten aan de genade van mannelijke vulgariteit. De Islam bevordert een dergelijke houding jegens vrouwen niet. Volgens de Islam moeten de vrouwen worden bevrijd van uitbuiting en van het spelen van de rol dat zij niets anders zijn dan werktuigen van plezier. Zij moeten meer tijd hebben voor zichzelf om zich te kunnen kwijten van hun verantwoordelijkheden voor hun huizen en de toekomstige generatie van het mensdom.”

RELIGIEUZE VOORSCHRIFTEN ZIJN GEEN LAST MAAR EEN ZEGEN

Tenslotte, in zijn Vrijdagpreek van 13 januari 2017 zei het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) het volgende[19]:

“Sommige mensen denken dat geloof en religie hun vrijheden inperken en hun beperkingen opleggen. Maar Allah Almachtig legt in de Heilige Koran uit[20]:

وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ

‘Hij heeft u verkozen en heeft u in de godsdienst geen lasten opgelegd.’

In werkelijkheid is de Shari`ah [de Islamitische wet] bedoeld om de lasten te verlichten; en verder is het in feite om iemand te behoeden voor alle soorten beproevingen en gevaren. Het is dus duidelijk uit deze verklaring van Allah Almachtig, dat de godsdienst van de Islam, die voor de mensheid is geopenbaard, geen enkel gebod bevat, dat hen moeilijkheden zou kunnen bezorgen. Integendeel, elk gebod, of het nu klein of groot is, is een bron van genade en zegeningen. Zo is het menselijk denken gebrekkig, terwijl het woord van Allah de Almachtige onfeilbaar is. Als wij, de schepping van Allah de Almachtige, niet handelen naar deze geboden dan zullen alleen wij (als gevolg van ons handelen) lijden.”

Voor meer informatie wordt de lezer verwezen naar relevante artikelen:

  1. https://www.reviewofreligions.org/19869/segregation-of-women-in-islam-separate-venue-not-value/
  2. https://www.reviewofreligions.org/28442/friday-sermon-archive-17-jan-2017/
  3. https://www.alislam.org/contemporary-issues/islam-and-chastity/

BRONNENLIJST

[1] Heilige Koran, 33:54
[2] https://www.alislam.org/quran/view/?page=2586&region=E54
[3] Sunan Abi Dawud, Hadith 571. Referentie in het boek; boek 2, Hadith 181. Referentie in de Engelse vertaling; boek 2, Hadith 571. https://sunnah.com/abudawud:571
[4] Sunan Abi Dawud, Hadith 462. Referentie in het boek; boek 2, Hadith 72. Referentie in de Engelse vertaling; boek 2, Hadith 462. https://sunnah.com/abudawud:462
[5] Sunan Abi Dawud, Hadith 464. Referentie in het boek; boek 2, Hadith 74. Referentie in de Engelse vertaling; boek 2, Hadith 464. https://sunnah.com/abudawud:464
[6] Sunan Abi Dawud, Hadith 5232. Referentie in het boek; boek 67, Hadith 165. Referentie in de Engelse vertaling; volume 7, boek 62, Hadith 159. https://sunnah.com/bukhari:5232
[7] Sunan an-Nasa’i Hadith 5089. Referentie in het boek; boek 48, Hadith 50. Referentie in de Engelse vertaling; volume 6, boek 48, Hadith 5092. https://sunnah.com/nasai:5089
[8] Encyclopaedia of Islam
[9] Farnham Herald, Daniel Gee, 12 January 2020, ‘Long read: Muslim leader charts journey from persecution in Pakistan to leafy Tilford’. https://www.farnhamherald.com/article.cfm?id=139142&headline=Long%20read:%20Muslim%20leader%20charts%20journey%20from%20persecution%20in%20Pakistan%20to%20leafy%20Tilford&sectionIs=news&searchyear=2020 Zie ook in video formaat: https://www.youtube.com/watch?v=B9_5tlhTC98
[10] Sarah Waseem- UK, “Rethinking the Boundaries of Segregation,” Review of Religions, March 18, 2018, https://www.reviewofreligions.org/13688/rethinking-the-boundaries-of-segregation/.
[11] Monique Villa, “Sexual harassment on public transport is a problem we must solve”, The Independent, October 29, 2014, http://www.independent.co.uk/voices/comment/sexual-harassment-on-public-transport-is-a-problem-we-must-solve-9826153.html.
[12] Reuters, December, 2012.
[13] Heilige Koran, 24: 31-32
[14] Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), De Filosofie van de Islamitische Leer, (1905).
[15] Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), Islam’s antwoord op hedendaagse vraagstukken.
[16] Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), ‘Preparing for Tomorrow – Raising Pious Children’, The Review of Religions, October 2017, https://test-review-of-religions.pantheonsite.io/13395.
[17] Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), Islam’s antwoord op hedendaagse vraagstukken, blz. 97-98. https://bieb.islamnu.nl/product/het-antwoord-van-de-islam-op-hedendaagse-vraagstukken/
[18] Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), Islam’s antwoord op hedendaagse vraagstukken, blz. 100-103. https://bieb.islamnu.nl/product/het-antwoord-van-de-islam-op-hedendaagse-vraagstukken/
[19] https://www.alislam.org/friday-sermon/2017-01-13.html
[20] Heilige Koran, 22:79

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...