In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Vrede Het delen van culturele waarden in de samenleving

Het delen van culturele waarden in de samenleving

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Geachte lezers,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu –

moge de vrede en de zegeningen van Allah met u allen zijn.

Velen van jullie zijn wellicht al bekend met onze Gemeenschap of hebben vriendschappelijke banden met Ahmadi Moslims; en ik weet zeker dat degenen onder jullie die onlangs kennis hebben gemaakt met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een verlangen in hun hart hebben om meer te leren over de Djamaat. Dat u aanwezig bent bewijst dat u gelooft dat er geen gevaar of dreiging ligt in het ontmoeten en houden van contacten met Ahmadi Moslims en het bezoeken van onze moskeeën en bijeenkomsten.

Graag wil ik beginnen met een boodschap van vrede.

Ik wil u deze boodschap geven in een tijd van onrust, angst en wantrouwen. Door de recente gebeurtenissen zijn de aloude vooroordelen over de Islam in de media weer een prominente plaats gaan innemen. Dit beeld is niet terecht. De betekenis van Islam is vrede. Een moslim is hij, die de vrede van anderen waarborgt en die een genade is voor zijn medemens. Hij heeft geen religieuze vooroordelen, zodat hij bloemen van vrede en liefde kan uitreiken. Het is de verantwoordelijkheid van een Ahmadi Moslim om de mensheid dichter tot God te brengen en om de mensheid bewust te maken van haar plicht om elkaars rechten veilig te stellen. De Heilige profeet van de Islam (vrede zij met hem) vertelde de wereld dat God vooral aan hem de taak had toevertrouwd om de rechten van de mensen te beschermen. Juist omdat wij de ware leerstellingen van de Islam volgen en de praktijk van de Heilige profeet Mohammed (vrede zij met hem) luidt het motto van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: ‘Liefde voor iedereen en haat voor niemand’.

Zijne Heiligheid, het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, de Vijfde Khalifa werd gevraagd naar ons motto: ‘Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand’.

Als repliek zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand is eigenlijk de basis voor de leerstellingen uit de Koran, omdat Islam vrede en liefde voor de hele mensheid betekent. Daarom beschouwen we dan ook niemand als onze vijanden en wensen we niemand leed te berokkenen.”

Met betrekking tot de activiteiten van terroristische groeperingen zoals Daesh (ISIS) zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Een ieder die enige vorm van extremisme predikt of uitdraagt, handelt volledig in tegenstelling met de ware islamitische leer en dient hiervoor veroordeeld te worden. Wij, Ahmadi Moslims, zijn vredelievend en dus is er geen enkele Ahmadi Moslim die ernaar verlangt om zich bij extremistische groeperingen aan te sluiten. Wij leren onze kinderen van jongs af aan dat vredevol zijn een essentieel onderdeel is van hun geloof.”

Nu wil ik het hebben over het delen van culturen en waarden in de samenleving. Ik zal in dit kader een tweetal zaken uiteenzetten, en dat zijn: loyaliteit en integratie.

Islamofoben beweren dat de Islam geen loyaliteit predikt. Extremistische Moslims beweren op hun beurt dat loyaliteit voor een land van de ongelovigen dat regeert volgens mensgemaakte wetten, tegen de principes van de Islam indruist. Beiden hebben het met hun overeenkomstige beweringen bij het verkeerde eind. De ware Islam vereist loyaliteit en gehoorzaamheid van een moslim aan zijn land van verblijf en aan de wetten van het land. De heilige Koran zegt expliciet:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم

“O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben” [Koran: 4:60].

Het vers dat ik zojuist had voorgelezen uit de Koran toont aan dat de gehoorzaamheid van een moslim en loyaliteit aan de overheid nodig is, ongeacht het geloof van de machthebbers. De heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft dit vers uiteengezet, hij zei dat Moslims in seculiere kwesties ook degenen moeten gehoorzamen die geen Moslim is. In dit opzicht heeft hij verklaard:

“U moet uw gezagsdragers gehoorzamen en naar hen luisteren, zelfs als u [hem veracht] “ [Sahih Bukhari].

Er wordt geen specifieke geloof aangegeven. Elke gezagsdrager dient gehoorzaamd te worden.

De heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) heeft ook expliciet gezegd dat gehoorzaamheid aan de overheid een religieuze plicht is:

“Wie de gezagsdrager gehoorzaamt, gehoorzaamt mij, en wie de gezagsdrager niet gehoorzaamt, gehoorzaamt mij niet.” [Sahih Muslim]

Ook hier wordt er geen specifieke geloof genoemd. Elke gezagsdrager dient gehoorzaamd te worden.

De heilige Profeet Mohammad’s leven weerspiegelt deze leer. Ondanks de blijvende bittere vervolging van meer dan 12 jaar in Mekka, hebben de heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) en zijn volgelingen de Mekkaanse overheid nooit uitgedaagd, noch kwamen ze in opstand. Integendeel, de Moslims verlieten Mekka vreedzaam, zij weerhielden zich van elke poging tot onenigheid en volgden wat de heilige Koran onderwijst:

وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ

“En schept geen wanorde op aarde”. [Koran: 7:57]

De ware leerstellingen van de Islam leren ons dat Moslims niet alleen verplicht zijn om hun regering te gehoorzamen, ze moeten ook dankbaar zijn voor de rechten en vrijheden die hun regeringen verschaffen. Zo worden Moslims in de heilige Koran herinnerd:

هَل جَزاءُ الإِحسانِ إِلَّا الإِحسانُ

“De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn”. [Koran: 55:61]

Omdat de Belgiëse Moslims kunnen profiteren van de vrijheden van dit land, zijn ze verplicht om de overheid terug te betalen met hun loyaliteit. De heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) verklaarde:

“Wie de mensen niet dankbaar is, kan God ook nooit echt dankbaar zijn”. [Jami’ at-Timidhi]

Hij heeft duidelijk gezegd, ‘de mensen’, dus niet alleen een specifieke groep.

Loyaliteit en dankbaarheid aan het land betekent echter niet dat men geen eigen mening mag hebben. Een verschil van mening moet geuit kunnen worden, echter, binnen de grenzen van de wet –  geen Moslim kan het recht in zijn eigen handen nemen. De heilige Koran vermeldt dat het creëren van wanorde en het bedreigen van de stabiliteit van een samenleving een weg is naar verdoemenis, niet naar redding:

وَإِذا قيلَ لَهُم لا تُفسِدوا فِي الأَرضِ قالوا إِنَّما نَحنُ مُصلِحونَ

أَلا إِنَّهُم هُمُ المُفسِدونَ وَلٰكِن لا يَشعُرونَ

“Wanneer hun wordt gezegd: “Richt geen onheil op aarde aan” dan zeggen zij: “Wij zijn slechts vredestichters”. Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet”. [Koran: 2: 12-13]

Daarom bepleit de ware Islam dat trouw aan het eigen land een fundamenteel principe is. Islam benadrukt wel dat gezaghebbers op hun beurt met rechtvaardigheid en gelijkheid dienen te regeren.

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, werd op 11 mei 2016 geïnterviewd door een Zweedse Televisiezender (Sveriges Television) in de Mahmood Moskee in Malmö, Zweden. Met betrekking tot de kwestie van loyaliteit en de integratie van immigranten in de westerse samenleving, zei hij:

“Voor mij is echte integratie het land waarin u woont lief te hebben en volledig loyaal te zijn. Daarom moeten alle immigranten loyaal zijn aan het land waarin zij willen leven, ze moeten er echt van houden, het eren, ze moeten zich aan de wet houden en werken voor haar welvaart en vooruitgang. Dit is integratie.”

Tenslotte wil ik het nog even hebben over de leerstellingen van de Islam ten aanzien van loyaliteit en militaire dienstplicht.

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, de Vijfde Khalifa sprak recentelijk in Duitsland over dit thema. Als een immigrant die een soldaat is sympathie voelt voor zijn oorspronkelijke land en denkt dat er een risico is en een verlangen om het land waarin hij leeft schade te berokkenen, dan moet zo’n persoon onmiddellijk zijn nationaliteit of immigratiestatus opgeven en terugkeren naar zijn geboorteland. In dit geval moet hij dus zijn nationaliteit of immigratiestatus opgeven als hij vindt dat hij zijn militaire dienstplicht niet kan vervullen omdat de betreffende oorlog onrechtvaardig is.

Echter, als hij ervoor kiest om te blijven, dan is in de Islam geen enkele vorm van ontrouw toegestaan. Dit is een absolute en eenduidige leerstelling.

Als staatsburger kunt u uw land middels democratische wegen van advies voorzien. Uw bezorgdheid uiten op deze manier is in feite een uiting van liefde voor uw land en geen rebellie of opstand. Daarom heeft de Islam ervoor gekozen om een militaire dienstplicht niet te verbieden. In de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zijn er ook géén politieke bijeenkomsten en politieke debatten.

Moge Allah het mogelijk maken dat ware vrede mag worden gevestigd in de wereld.

Hartelijk dank.

Bronnen:

http://www.ahmadiyya-islam.org/be-nl/persberichten/ware-integratie-is-houden-van-het-land-waarin-je-woont-hoofd-van-ahmadiyya-moslim-gemeenschap/

http://www.khalifaofislam.com/articles/can-muslims-integrate-western-societies/

 

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...