In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Aantijgingen van de Westerse critici en de Media dat de Islam de...

Aantijgingen van de Westerse critici en de Media dat de Islam de positie van de vrouwen een lagere status toekent (dan de mannen), zijn in de Heilige Koran weerlegd!

 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 Aantijgingen van de Westerse critici en de Media dat de Islam de positie van de vrouwen een lagere status toekent (dan de mannen), zijn in de Heilige Koran weerlegd![1]

 – Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde –

 “En herinnert u de woorden van Allah en de wijsheid die in uw huizen wordt verkondigd; want Allah is Aldoordringend, Alkennend.”  (Heilige Koran: 33:35) [3101]

 3101. Commentaar:

De aanwezigheid van de nobele metgezellen van de Heilige Profeet(s) diende niet slechts als rolmodel van deugd, vroomheid en gerechtigheid voor de gelovigen, maar ook om hun de principes en voorschriften van de Islam te onderwijzen,welke ze rechtstreeks van de Heilige Profeet(s) geleerd hadden.

“Voorwaar, de Moslims en de Moslima’s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.”

(Heilige Koran:33:36) [3102]

3102. Commentaar:

Dit vers belichaamt een zeer effectieve verwerping van de beschuldiging die veelal door christelijke missionarissen en schrijvers tegen uitten, namelijk dat de Islam vrouwen een lagere status toekent. De Koran heeft herhaaldelijk gezegd dat moslimvrouwen op hetzelfde niveau staan als moslimmannen en dat ze dezelfde spirituele hoogteskunnen bereiken die mannen kunnen bereiken. Bovendien verleent de Islam aan vrouwen alle politieke en sociale rechten die mannen genieten. Het verschil tussen mannen en vrouwen zit met name in de verantwoordelijkheden en plichten. Het is dit verschil in plichten van beide geslachten dat ten onrechte, of misschien wel opzettelijk, door vijandige critici van de Islam verkeerd is opgevat als een implicatie voor een lagere status voor vrouwen.

De tien uitmuntende eigenschappen van Moslimmannen en -vrouwen die in dit vers worden genoemd, zijn op passende wijze in oplopende volgorde beschreven.

  1. De eerste fase van de spirituele ontwikkeling van een gelovige is die van اسلام, die in dit vers is gebruikt om de intellectuele aanvaarding van de waarheid te duidden.
  2. De volgende fase is die van ايمان, welkeinhoudt dat men vrede en veiligheid aan anderen schenkt en getuigenis aflegd van de Goddelijk geopenbaarde Leer. In het stadium van اسلام aanvaardt een moslim de waarheid omdat rede en gezond verstand hem tot die acceptatie stimuleren, terwijl hij in het stadium van ايمان emoties en gevoelens combineert met rede en wordt opintellectueel en emotioneel gebied een ware gelovige.
  3. Het derde stadium van spirituele vooruitgang is dat van قنوت, wat volledige gehoorzaamheid aan Gods geboden betekent. In dit stadium voelt de persoon zich onweerstaanbaar aangetrokken tot zijn Schepper en zijn overgave aan Goddelijke geboden komt voort uit zijn liefde voor het opperwezen.
  4. Het volgende stadium in de spirituele reis wordt bereikt wanneer een gelovige صادق wordt, wat betekent dat hij zichzelf volledig identificeert met de waarheid, en beproevingen en verleidingen met volledige gelijkmoedigheid tegemoet treedt. Zijn geloof wordt zuiver en wordtvrij van al het vuil van huichelarij en verlangen voorwereldse zaken.
  5. Het vijfde stadium is dat van صبر; wanneer identificatie met de waarheid een permanent kenmerk van de karaktervan een gelovige wordt.
  6. De fase van خشوع is een nog hoger stadium in deze spirituele vooruitgang. Het duidt op een houding van nederigheid die de gelovige ontwikkelt nadat hij een volledige overwinning heeft behaald over beproevingendie het gevolg zijn van een groeiend bewustzijn van zijn eigen zwakheid en die van de perfectie van zijn Schepper.
  7. De volgende fase is die van متصدق. In dit stadium wordt de gelovige zich bewust van het feit dat hij niet alleen voor zichzelf moet leven, maar de zegeningen die hem door God zijn geschonken moet delen met zijn medemens.
  8. In het stadium van صائم, wat het volgende hoge spirituele stadium is, leert de gelovige zijn eigen legitieme behoeften en gemakken op te offeren ten behoeve van anderen.
  9. In het negende stadium van حافضين فروجهم bewaakt hij nauwgezet alle wegen waardoor de zonde toegang kan krijgen tot zijn geest.
  10. In het tiende stadium, dat wil zeggen الذاكرين االله, dat het laatste stadium is en het hoogtepunt vormt van spirituele groei en ontwikkeling, is de gelovige zo volledig in God verdiept dat hij verloren is geraakt in Zijn herinnering.

BRON:

[1]Uitgebreide uitleg over de Heilige Koran: 33:35-36; The Holy Quran with English Translation & Commentary by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad; Volume 4; Pagina’s 2570 t/m 2571; https://www.alislam.org/quran/view/?page=2570&region=E54&CR

 

 

 

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...