In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Is Islam de kern van het radicaliseringprobleem?

Is Islam de kern van het radicaliseringprobleem?

Leon de Winter schrijft in de Telegraaf (30-8) voor de zoveelste keer dat islam de kern van het probleem is van radicalisering. Volgens hem zijn jihadjongeren slechts een symptoom van het ware kwaad: de islam. Hij roept op om over de godsdienstleerstellingen van de islam te discussiëren. Hoewel het overgrote deel van de moslimwereld ISIS en gelijksoortige terreurorganisaties veroordeelt, wil ik graag op zijn verzoek ingaan. Wat onderwijst de islam aan moslims?

Vrijheid
De Winter schrijft in zijn stuk: ‘In onze cultuur zijn weinig waarden zo essentieel als vrijheid’. Het zal hem verbazen dat islam juist ook een voorstander is van vrijheid. Ieder vorm van vrijheid wordt toegekend in de islam. Neem bijvoorbeeld het recht van godsdienstvrijheid. De Koran onderwijst in duidelijke woorden: ‘er is geen dwang in godsdienst’. Deze belangrijke leestelling wordt herhaaldelijk op verschillende manieren beschreven: ‘voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst’ en ‘laat hem geloven die geloven wilt en hem niet geloven die niet geloven wilt’. De defensieve strijden die Mohammed gedwongen was te voeren waren juist voor het recht van godsdienstvrijheid. De moslims werden vanwege hun nieuwe religie vervolgd. Islam onderwees leerstellingen die in strijd waren met de gangbare leer van de Arabieren. In het pre-islam-tijdperk werden vrouwen als derderangs burgers behandeld, sommige stammen zouden zelfs pasgeboren dochters levend begraven. Slavernij was de normale norm en het aanbidden van afgoden was een essentiële deel van de Arabieren. Islam onderwees daarentegen ‘vrouwen hebben rechten over hun mannen zoals mannen rechten hebben over hun vrouwen’ en ‘onderwijs is verplicht voor vrouwen’. Mohammed sprak tegen slavernij en ook onderwees hij dat er maar één God is. De vreedzame boodschap van de islam zou ongetwijfeld een revolutie teweeg brengen in geheel Arabië en een einde maken aan de onrechtvaardige luxueuze leven van de Arabieren. Dit hadden de Arabieren ook door en besloten daarom met dwang en geweld Mohammed en zijn volgelingen te stoppen met het verspreiden van de boodschap van de islam.

‘Ik heb hun toestemming gegeven om hier te bidden, omdat dit een Huis van God is; en niemand heeft het recht om iemand te weerhouden om in het Huis van God te bidden.’

Hoe hoort een moslim de islam te verkondigen?
De Koran onderwijst aan moslims hoe zij de boodschap van de islam horen te verkondigen. Een moslim hoort eerst aan zijn zelfhervorming te werken voordat hij zich richt tot anderen:‘O, gij die gelooft, past op uzelf. Hij die dwaalt kan u niet schaden wanneer gij juist geleid zijt’. De Koran onderwijst om met argumenten met een ander in gesprek te gaan:‘Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze’. Ook zegt de Koran: ‘Het is aan Ons om te leiden’ en‘Gij zijt slecht een vermaner en geen waker over hen’. Een moslim hoort de mensheid te adviseren en hoort tot God te bidden voor de hervorming van de mensheid en hoort het resultaat aan God over te laten; hij mag geen geweld of dwang gebruiken: ‘Er is geen dwang in godsdienst’.

Toen Mohammed aan de macht kwam heeft hij nooit andersdenkenden gedwongen om zich te bekeren tot de islam. Vanwege de gruwelijke vervolgingen die hij en zijn volgelingen hadden ervaren had hij juist immense sympathie voor volgelingen van anderen religies. In Medina kwam eens een delegatie van christenen op bezoek bij Mohammed voor een theologisch debat. Tijdens het debat wilden de christenen hun gebed verrichten. De profeet bood hen aan om in zijn eigen moskee het gebed te verrichten. Enkele moslims die de moskee binnen inliepen zagen de christenen in een ander richting bidden dan wat zij zelf gewend waren en wilden hen tegenhouden. Mohammed hield hen tegen zeggende: ‘Ik heb hun toestemming gegeven om hier te bidden, omdat dit een Huis van God is; en niemand heeft het recht om iemand te weerhouden om in het Huis van God te bidden.’

Natuurlijk zal er nu iemand door heen willen brullen dat moslimlanden totaal het tegenbeeld zijn van wat ik hier nu vertel. Dit is precies ook mijn betoog. Moslimlanden praktiseren de religie helemaal niet meer. Daarom noem ik het ook ‘moslimlanden’ en geen ‘islamitische landen’. Ik zie veel meer islam in het Westen dan in de moslimlanden. Waarom vindt ik dat? Vanwege de verschillende mensenrechten die in het Westen worden gehandhaafd. Islam onderwijst deze rechten ook.

Aanpak Jihadisten
Het bespotten van anderen goden is verboden in de Koran laat staan het uitroeien van andersdenkenden. Strijden is alleen toegestaan uit zelfverdediging en vanwege religieuze vervolging:‘Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt…zij die uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: Onze Heer is Allah’.

‘Sticht geen wanorde’ en ‘verricht geen zelfmoord’

Natuurlijk kan men ‘haatuitspraken’ verzinnen door knip en plak vaardigheden uit te oefenen. Echter een eerlijke analyse toont dat de boodschap van de Koran vreedzaam is; het heeft ertoe geleid dat velen slechts door de studie van de Koran zich hebben bekeerd tot de islam. Radicale jongeren zijn geen islamdeskundigen. Sommigen van hen hebben ‘The Koran for dummies’ besteld voor het afreizen naar Syrië. Velen van hen hebben ook een criminele achtergrond. Het zijn probleem jongeren zoekend naar een identiteit en een makkelijke prooi voor haatpredikanten die hen misleiden. Religie is niet hun ware doel. Het is oneerlijk om Islam verantwoordelijk te stellen voor iets wat het stellig verbiedt. De Koran beveelt heel duidelijk ‘Sticht geen wanorde’ en ‘verricht geen zelfmoord’; en dit is precies wat terroristen wel doen.

Radicalisering is ook een reactie op een lang heersende islamofobie. Deze jongeren zijn op zoek naar oplossingen en hebben begeleiding nodig. Het uitblijven van een gedegen begeleiding heeft ervoor gezorgd dat deze jongeren kwetsbaar zijn geworden voor radicalisering. In de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap komen 0% radicaliseringproblemen voor. Waarom? Er wordt veel nadruk gelegd op onderwijs. Misconcepten die door de media en schrijvers over de islam ontstaan worden grondig besproken. Iedere vrijdag spreekt de Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad zijn volgelingen toe via de internationale satellietkanaal. Zijn preek wordt simultaan in alle wereldtalen vertaald. Niet alleen spreekt hij hen toe maar gaat de gehele wereld rond om zijn volgelingen persoonlijk te ontmoeten. Hij is zeer benaderbaar. Onderwijs en opvoeding staan centraal binnen deze gemeenschap en dit is al 125 jaar gaande binnen deze moslimgemeenschap. In Nederland zijn nu ook anderen moslimorganisaties in deze richting aan het werken.

Islamofobie
Natuurlijk mag men kritiek op islam uiten en zijn leerstellingen bekritiseren. Echter wordt dit al te vaak met een kwade wil gedaan om moslims te provoceren en om groepen tegen elkaar op te zetten. Ware onderzoek zal leiden tot begrip, respect en tolerantie voor elkaar. Meningsverschillen zullen altijd blijven bestaan en dat is ook goed. Echter het bespotten van elkaar zal de kloof van onwetendheid verder uitbreiden en een hindernis blijven in het realiseren van een vreedzame samenleving.

Safeer Siddiqui
Imam van de Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...