In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Ahmadiyyat: de herleving van de Islam

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een dynamische, snel groeiende internationale beweging, een herleving binnen de Islam. De snelst groeiende groep onder de Moslims. Gesticht in 1889, het strekt zich uit in meer dan 200 landen met het lidmaatschap van meer dan tientallen miljoenen. Het huidige hoofdkantoor is in Groot-Brittannië.

Terwijl anderen nog steeds wachten is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de enige islamitische organisatie dat gelooft dat de langverwachte Messias al gekomen is in de persoon van Mirza Ghulam Ahmadas (1835-1908) van Qadian. Mirza Ghulam Ahmad beweerde de metaforische tweede komst te zijn van Jezus as van Nazareth en de goddelijke gids, wiens komst werd voorspeld door de profeet van de Islam, Mohammeds. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat God, Mirza Ghulam Ahmadas tot de Moslims heeft gezonden, zoals Jezus as tot de Joden werd gezonden om godsdienstoorlogen te beëindigen, bloedvergieten te veroordelen en  moraliteit, rechtvaardigheid en vrede te herstellen. 

De komst van Mirza Ghulam Ahmadas heeft geleid tot een ongekende tijdperk van de islamitische herleving. Hij heeft de Islam losgemaakt van fanatieke overtuigingen en praktijken door krachtig op te komen voor de ware en essentiële leer van de Islam. Hij erkende ook de edele leer van de grote religieuze stichters en heiligen, met inbegrip van Zoroasteras, Abrahamas, Mozesas, Jezusas, Krishnaas, Boeddhaas,Confuciusas, Lao Tzu en Guru Nanak, en hij legde uit hoe zulke leerstellingen verenigd zijn in de ene ware Islam.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de meest prominente islamitische organisatie dat het terrorisme onvoorwaardelijk verwerpt in welke vorm dan ook. Meer dan een eeuw geleden heeft Mirza Ghulam Ahmadas nadrukkelijk verklaard dat een agressieve ‘jihad met het zwaard” geen plaats heeft in de Islam. In plaats daarvan leerde hij zijn volgelingen om een bloedeloze, intellectuele  “jihad van de pen” te voeren om de Islam te verdedigen. Te dien einde schreef Mirza Ghulam Ahmadas meer dan 80 boeken en tienduizenden brieven, hij droeg honderden lezingen voor en was betrokken in tal van publieke debatten. Zijn correcte en rationele verdediging van de Islam corrigeerde de denkwijze van de traditionele Moslims. Als onderdeel van haar inspanningen om de Islam te doen herleven, blijft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de leer van Mirza Ghulam Ahmadas van gematigdheid en terughoudendheid verspreiden in het aangezicht van bittere tegenstand in delen van de Islamitische wereld.

Evenzo is het de enige Islamitische organisatie dat een voorstander is van een ​​scheiding van moskee en staat. Meer dan een eeuw geleden leerde Mirza Ghulam Ahmadas zijn volgelingen om de waardigheid van zowel religie en overheid te beschermen door godvrezende zielen te worden en loyale burgers. Hij waarschuwde tegen irrationele interpretaties van de uitspraken van de Heilige Koran en onjuist toepassing van de Islamitische wet. Hij uitte voortdurend zijn bezorgdheid over de bescherming van de rechten van Gods schepselen. Vandaag de dag blijft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een pleitbezorger voor de universele rechten van de mens en een bescherming voor religieuze en andere minderheden. Het is een voorvechter van de empowerment en onderwijs voor vrouwen. De leden behoren tot de meest gezagsgetrouwe, opgeleide en dienstbare Moslims in de wereld.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de leidende islamitische organisatie met een centrale geestelijke leider. Meer dan een eeuw geleden herinnerde Mirza Ghulam Ahmadas zijn volgelingen van Gods belofte om de boodschap van de Islam te beschermen door middel van het Khilafat (de geestelijke instelling van opvolgerschap van het profeetschap). Zij is van mening dat alleen geestelijke opvolgerschap de echte waarden van de Islam kan handhaven en de mensheid verenigen. Vijf spirituele leiders hebben Mirza Ghulam Ahmadas opgevolgd sinds zijn overlijden in 1908. Haar vijfde en huidige geestelijk leider, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, woont in Groot-Brittannië. Onder leiding van haar geestelijke opvolgers heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nu meer dan 15.000 moskeeën gebouwd, meer dan 500 scholen en meer dan 30 ziekenhuizen. Het vertaalde de Heilige Koran in meer dan 70 talen. Het propageert de ware leer van de Islam en de boodschap van vrede en tolerantie door een vierentwintig uur satellietzender (MTA), het internet (alislam.org) en uitgeverij (Islam International Publications). Het houdt zich op de voorgrond om noodhulp te bieden tijdens internationale rampen door middel van een onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie Humanity First.

Voor de oorspronkelijke tekst in het Engels, zie: 

http://www.alislam.org/introduction/

Introductie – Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: