In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Wetenschap in Islam Wetenschap en Islam

Wetenschap en Islam

Wetenschappelijke kennis en religie lijken niet goed samen te gaan, dat komt omdat de hedendaagse religies bewezen feiten niet kunnen vereenzelvigen met hun doctrines. Dit is misschien wel de grootste oorzaak voor de leegloop waar de kerken mee te maken hebben. Want er is een duidelijk verband te zien, waar kennis toeneemt verliest de kerk terrein. Dit fenomeen is het duidelijkst te zien in Europa waar de grote verschuiving begon tijdens de verlichting in de achttiende eeuw. De verlichting stond voor rede en de kerk voor geloof. Naarmate het onderwijs meer toenam won de rede terrein en verloor de kerk terrein. Is het dan zo dat “rede” ons verteld dat God niet bestaat? Of is het zo dat de doctrines van de meeste kerken niet overeenkomen met de waarheid die men kan aanschouwen als gevolg van wetenschappelijke kennis.

De Islam verteld ons dat het laatste waar is, God bestaat en de doctrines die niet overeenkomen met de rede zijn vals. De God die wij kennen van de Islam heeft de wetenschap en de Godsdienst Islam gecreëerd. Mooier gezegd; “wetenschap is de daad van God en religie zijn woord”. Wanneer zijn daad en woord “schijnbaar” niet overeenkomen met elkaar, klopt de interpretatie van het woord meestal niet. De Heilige Koran spoort ons niet aan om slechts te geloven zonder daarbij enige vorm van rede te mogen gebruiken. Voorbeelden die hieromtrent in de Heilige Koran staan; “Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip. Zij die staande zittende en op hun zijde liggende Allah gedenken en nadenken over de schepping der hemelen en der aarde zegende: “Onze Heer gij hebt dit niet tevergeefs geschapen, neen heilig zijt gij, red ons daarom van de straf van het vuur.[1] Hier wordt dus duidelijk aangespoord om te denken over natuurwetenschappen, want, “ hierin liggen tekenen voor mensen van begrip”. En het is precies dit begrip of het begrijpen van de wereld om je heen dat de verlichting zich ten doel had gesteld. Maar omdat er toen, en nu nog steeds door de gelovigen en helaas ook door veel Moslims een volkomen irrationele religie wordt voorgesteld, is het rede versus geloof in plaats dat rede het geloof versterkt, zoals het in de Heilige Koran wordt geschetst.

De verlichte Academicus ontdekte gaandeweg dat de wereld rond was en niet plat en dat het universum door een Big bang miljoenen jaren gelden was ontstaan en niet vijf of zesduizend jaar geleden in zeven dagen was gecreëerd. Ontdekking na ontdekking kwam de geschoolde mens erachter dat wat de gevestigde religies vertelde niet strookte met de ontdekte werkelijkheid. Uiteindelijk leidde dit tot een teleurstellende conclusie bij veel mensen in de hele wereld, met name in de Westerse Wereld van de twintigste eeuw, namelijk dat God niet zou bestaan. Dit is een voorbarige conclusie want als wij terug redeneren waar deze conclusie vandaan komt zien wij dat het bestaan van God niet in twijfel getrokken kan worden. Het is een denkfout, men is gaan denken dat God niet bestaat.

Laat ik het metaforisch zeggen; als iemand ons de verkeerde weg naar Rome wijst, vervolgens vinden wij Rome niet. Dan vragen wij aan iemand anders de weg, weer wordt de verkeerde weg gewezen. En dit blijft zich herhalen en het lukt ons niet om Rome te vinden. Dat wil zeggen dat de weg naar Rome schijnbaar moeilijk te vinden is en dat mensen die de weg denken te weten het dus niet weten. De andere conclusie die men kan trekken is dat Rome niet bestaat. Dit is wat er gebeurt is met veel mensen in hun zoektocht naar God. Mensen hebben zoveel verschillende religies aangehoord soms zelfs onderzocht, maar konden hun logica, rede en gevoel voor harmonie en vrede niet vereenzelvigen met irrationele en intolerante ideologieën die menen het woord Gods uit te dragen. Dus is men gaan concluderen dat God niet bestaat.

De Doctrine van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap is dan ook dat de schepper verantwoordelijk is voor zowel de rede als de religie. Een schoon voorbeeld van hoe de Koran hedendaagse wetenschappelijke kennis omarmt.

Hebben de ongelovige niet ingezien dat de hemelen en de aarde gesloten waren en dat wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft hebben wij uit water gemaakt”.[2]

Dit is zo’n vers uit de heilige Koran die op een voortreffelijke wijze door de vierde Khalifa van de Ahmadiyya gemeenschap “Hazrat Mirza Tahir Ahmad” uiteengezet wordt. De strekking ervan gaat als volgt. De eerste zin van dit vers beschrijft hoe het universum ontstaan is “de hemelen en de aarde een gesloten massa was en dat wij ze dan hebben geopend” Als men vandaag de dag, de inmiddels bekende big ben theorie, wil omschrijven in een zin zou dat de bovenste zin kunnen zijn. Let wel; de Koran is van 1400 jaar geleden geopenbaard. De tweede zin van dit vers gaat over hoe het leven is ontstaan. Daarvan zegt de Koran dat dit door water is ontstaan. Beiden zijn wetenschappelijke feiten die de hedendaagse “twintigeeuwse” academicus ontdekt hebben. Beiden feiten waren ook aanleiding om de leer van de kerk af te wijzen, omdat de kerk tot in den treure bleef volhouden dat de aarde in zeven dagen geschapen is, 5000 jaar geleden. Het gevolg is dat er door deze feiten en de starheid van de gelovige, mensen zijn ontstaan aan de universiteiten die zich zelf Atheïst zijn gaan noemen. Zij en hun volgelingen noemen zich zelf letterlijk ongelovig. Daarom begint het bovenstaande vers dan ook om de ongelovige aan te spreken “Hebben de ongelovige niet gezien” De ongelovige van vandaag zullen antwoorden “ja” dat hebben wij gezien en daarom geloven wij niet. Maar Allah zegt hier “indirect” als u dit ziet ga dan niet weg van mij maar kom dan tot mij want ik ben de scheper van dit alles. Dit vers voorspelde niet alleen dat ongelovige de ontstaansgeschiedenis van het universum en van het leven zouden ontdekken. Maar het bewijst ook dat de Koran niet zomaar door een mens is verzonnen om te misleiden, maar het lijkt er meer op dat het was geopenbaard door de schepper zelf.

We zeggen niet dat logica en alleen logica nabijheid van God creëert. Om een sterke relatie te hebben met God, is als eerste zijn genade nodig, verder goed gedrag ten opzichte van de Schepper en zijn schepselen. Maar logica kan nooit in tegenstrijd zijn met de leer van God, want de leer als de logica zijn beide gecreëerd door God.

Momin van der Steen


  1. Heilige Koraan Arabisch- Nederlandse vertaling: Islam International Publications LTD; Islamabad, Sheephatch Lane Tolford, Surrey, GU102AQ, UK 2010. Blz 71, Hfst 3 vers 191 192.
  2. Heilige Koraan Arabisch- Nederlands: Blz 311 Hfst 21 vers 31.

 

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...