In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zaterdag, juni 3, 2023

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren IS onislamitisch noemen is een feit, niet een excuus.

IS onislamitisch noemen is een feit, niet een excuus.

IS onislamitisch noemen is een feit, niet een excuus

El Madkouri stelt in zijn artikel, ‘IS is in niets strijdig met de Islam’ van dinsdag 1 december in de Volkskrant dat de wereld “terecht” een inbreng van de moslims verwacht als het gaat om de religieuze wortels te doorgronden die IS beweegt om te doen wat ze doen. Maar El Madkouri schrijft dat wij als moslims niet mogen zeggen dat de IS niets met de Islam te maken heeft.

Als wij als moslims gehoor zouden geven aan deze oproep dan zouden wij ons of bij IS moeten aansluiten of afstand moeten nemen van de Islam. In deze fuik loopt de moslim als de theorie van El Madkouri gepraktiseerd wordt.” Want” zo stelt hij: “de bronnen van IS zijn wel degelijk Islamitisch”. En: “het heeft dus geen zin om te zeggen dat het niet Islamitisch is”. Aangezien niet alle moslims of alle mensen wat dat betreft zich goed kunnen uiten of niet geleerd of geletterd genoeg zijn om zich verdiept uit te spreken, roep ik bij deze alle moslims op om vooral te zeggen dat wat IS doet niet Islamitisch is!!

En mijn andere oproep gaat uit naar de media om moslims met een geluid van vrede en harmonie een platform te geven. Zodat inderdaad gehoor gegeven kan worden aan de oproep van El Madkouri om de ideologie van IS te doorgronden of liever gezegd te ontmaskeren. En dan beginnen we natuurlijk met de Koranverzen: “Er is geen dwang in godsdienst” (2:257) en: “Laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven die niet wil”(18:30). De basisliteratuur van de Islam is nog altijd de Koran en niet de haatdragende boeken van auteurs die ver na de tijd van de profeet Mohammed leefden.

El Madkouri pleit tevens om de wortels van de Islam te doorgronden alsof de Profeet Mohammad een gewelddadige Jihad voerde en dit later door IS is opgevolgd. De werkelijkheid is dat de Profeet Muhammad en de vroege moslims 13 jaar lang werden vervolgd, zonder dat zij iets terug deden. Zo emigreerden zij vervolgens in de hoop de Islam in vrede te kunnen praktiseren. En toen bleek dat zij in hun nieuwe verblijfplaats nog steeds met uitroeiing werden bedreigd moesten zij zichzelf verdedigen onder een strikte morele gedragscode.

Het is schandalig hoe El Medkouri valselijk en daarom ook zonder argumenten beweert dat volgens de Islam alles wat de vijand angst kan inboezemen is toegestaan en dat onthoofding geliefd is bij Allah, integendeel. Allah is volgens de Islam juist de bron van alle liefde en genade voor alle werelden. Allah heeft volgens de Koran zelfs medelijden met degenen die Zijn profeten bespotten, zo zegt Allah in de heilige Koran: “Helaas voor mijn mensen, er komt geen boodschapper tot hen of zij bespotten hem” (3:30/31). Ook de vroege moslims die onvermijdelijke zelfverdedigingsoorlogen moesten voeren hadden liever vrede dan oorlog. Zo zegt Allah in de Koran hierover: “Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt” (2:216/217). En in deze onvermijdelijke zelfverdedigingsoorlogen die de moslims moesten voeren, golden de meest beschaafde en vredelievende regels denkbaar. Zo mochten ze geen vrouwen, kinderen, ouderen en niet-strijders doden of gevangen nemen. Zij mochten zelfs geen bomen omhakken. En het kwam voor dat de moslims hun krijgsgevangen te eten gaven, terwijl zij zelf honger leden en dat de moslims hun krijgsgevangen te paard lieten gaan, terwijl zij zelf te voet gingen.

Als bewijs voor zijn statement haalt onze ‘islamoloog’ drie boeken aan van grondleggers van de extremisten. Hij gaat hier voorbij aan het feit dat dit interpretaties zijn van mensen die een eigen agenda hebben. Jammer dat hij dit niet doorziet (of juist wel) en op een populistische manier van beargumenteren heel plat de link legt met de Islam. We zijn de laatste die zullen zeggen dat er niets mis is met hoe de Islam nu wordt beleefd door de extremisten, maar de link tussen de Koran en onthoofding is klinkklare onzin.

Ik zal u uitleggen waarom we IS niet Islamitisch moeten noemen. Omdat geweld geen basis heeft in de Koran, de Sunnah en de Hadith. En omdat, als we niet uitkijken met de formulering, we een slordige miljard volledig vreedzame moslims zouden bestempelen als potentiële terroristen. En daarmee zouden we nog veel meer gefrustreerde moslims in de armen van IS drijven.

Het is natuurlijk één grote verzinsel als hij pro-IS boeken gaat aanhalen als “bewijs” dat geweld door de Islam goedgekeurd wordt. Als hij iets zou willen bewijzen, dan zou hij de “link” tussen de handelingen van IS en de voorschriften van de Koran met argumenten moeten onderbouwen, maar El Madkouri slaat feitelijk de hele discussie over.

Wat overblijft is dat El Madkouri erop wijst dat IS erg zijn best doet haar religieuze verantwoording kloppend te krijgen. Het onjuiste aan het verhaal wordt door de schrijver zelf geleverd maar blijkbaar heeft hij dat niet door. El Madkouri zegt over één van de auteurs, Al Muhajir, wiens boek door IS gebruikt wordt: “Het verbod op het doden van vrouwen, bejaarden en priesters weet hij vakkundig te omzeilen door in de Koran, de Hadith en de geschiedenis van de islam voldoende bewijs te vinden waaruit blijkt dat ook deze groepen niet hoeven te worden uitgezonderd”. Al Madkouri geeft hier zelf toe dat er sprake is van herinterpretatie van de Koran, Sunnah en Hadith! De schrijver kan dus nooit concluderen dat het islamitisch is. Zo kan ik de bijbel ook herinterpreteren en roepen dat ik christelijk handel.

Ook in fiqh is er sprake van meerderheid en minderheidsopinies, van historische- en contextafhankelijkheid. El Madkouri weet dat maar weigert het te noemen. Dat er een precedent voor iets bestaat of dat een bepaald verschijnsel besproken is door juristen maakt het bovendien niet bindend of rechtsgeldig. We hebben de Koran meermalen doorgespit, objectief en in de context, en we hebben niets kunnen vinden waaruit blijkt dat IS handelingen op de Islam zijn gebaseerd.

PERSONALIA

Schrijvers: Latief Verhagen, Tom van der Steen en Youssef Ikhlaf.

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Djamaat die tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam en de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.

Vanuit een bescheiden begin is de Ahmadiyya Moslim Djamaat uitgegroeid tot een dynamische kracht in de huidige wereld van de godsdienst. Zij heeft vestigingen in meer dan 200 landen en haar tientallen miljoenen aanhangers vormen een positief en bijzonder element in de Islam wereldwijd. Ons motto is: Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

 

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...