In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

vrijdag, mei 20, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Ramadan De zichtbaarheid van de Nieuwe Maan & het vieren van Eid-ul-Fitr...

De zichtbaarheid van de Nieuwe Maan & het vieren van Eid-ul-Fitr (“Suikerfeest”) 2017

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

De zichtbaarheid van de Nieuwe Maan & het vieren van Eid-ul-Fitr (“Suikerfeest”) 2017

 

Wanneer vindt Eid-ul-Fitr plaats in Nederland?

Op zondag 25 juni a.s. zal de nieuwe maan voor ons in Nederland zichtbaar worden en zal daarmee volgens de Islam de vastenmaand Ramadan afgesloten worden. De Islam leert dat na het zichtbaar worden van de nieuwe maan het Eid-ul-Fitr de volgende dag gevierd moet worden. Daarom viert de Ahmadiyya Moslim Djamaat op maandag 26 juni a.s. Eid-ul-Fitr. Het is wel belangrijk om erbij te vermelden dat het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de uiteindelijke beslissingen neemt en de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gehoorzamen hem hierin.

Waarom vieren moslims in Nederland niet op dezelfde dag met Eid-ul-Fitr (“Suikerfeest”) en wanneer begint dan in Nederland het Eid-ul-Fitr (“Suikerfeest”)?

Vele moslims volgen helaas de berekeningen van hun vaderland of van Saoedi-Arabië of wanneer de maan voor het eerst ergens in de wereld wordt gezien, wat de oorzaak is van verschillen. Aangezien de Islam een godsdienst voor de hele wereld is, moet de moslim zich oriënteren op de nieuwe maan in de locatie waarin hij zich bevindt.

De Heilige Koran vermeldt[1]: “Allah wenst gemak voor u en geen ongemak”.

In een Hadith wordt verklaard: Anas (ra) vertelt, dat de Heilige Profeet Mohammed (saw) zei: “Maakt de godsdienst voor anderen gemakkelijk te volgen; maakt haar niet moeilijk. Presenteert de godsdienst aantrekkelijk; maakt haar niet afstotend[2].”

De Heilige Koran, Sunnah en Ahadith

“De maand Ramadan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand BELEEFT (SHAHIDA d.w.z. door getuige te zijn van de nieuwe maan), laat hem daarin vasten[3].’’

De Heilige Profeet Mohammed (saw), verduidelijkt dit verder in de volgende Hadith[4]: ‘’Abdullah Bin Umar (Radhiyall āhu ‘anhu) vermeldt dat de Profeet (saw) zei: Begin niet met het vasten totdat U de maan ZIET en vier Eid niet totdat U de maan ZIET. Als de hemel bewolkt is, maak dan de 30 dagen (van de maand sha’ban) af.”

De U in de bovenstaande vers en Hadith impliceert dat men zelf de maan moet kunnen zien in de eigen locatie[5].

Volgens een Hadith zei Sayyidina Abdullah Ibn ‘Abbas (moge Allah welbehagen in hem hebben), de oom van de Heilige Profeet Mohammed (saw), dat de Heilige Profeet Mohammed (saw) bevolen had dat de Moslims bij het vaststellen van het begin van de Ramadan de de nieuwe maan in hun eigen locatie moeten waarnemen. Deze Hadith is vermeld in Sahih Muslim. Zelfs moslim juristen hebben deze Hadith als betrouwbaar zijnde bestempeld.

Volgens een andere betrouwbare Hadith[6] verklaart de Heilige Profeet Mohammed (saw): “wal li kulli baladin ru’yatuhum” d.w.z. elke locatie heeft zijn eigen waarneming van de nieuwe maan.

Saoedi-Arabië

Wij zijn van mening dat Mekka en Medina ongetwijfeld de heiligste steden zijn voor Moslims, maar de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed (saw) maken duidelijk dat de nieuwe maan wereldwijd op verschillende dagen te zien is afhankelijk van de locatie.

Zelfs de bekendste geleerden van Saoedi-Arabië hebben toegegeven en een Fatwa[7] uitgevaardigd voor Moslims die in het westen leven om de maan lokaal zelf waar te nemen:

Shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baaz zei[8] het volgende: “Ten aanzien van degenen die zeggen dat het noodzakelijk is om de waarneming van de maan in Mekka te volgen, zij moeten weten dat er geen bewijs of basis hiervoor is in de Koran en Hadith”.

Een andere Shaykh Salih al-Uthaymeen zei[9]: “Dit is onmogelijk vanuit een astronomisch oogpunt, omdat de waarneming van de nieuwe maan verschilt per locatie volgens wetenschappers die op dit gebied kennis van zaken hebben. Omdat het verschilt moet ieder land zijn eigen beoordeling volgen, volgens de informatie en volgens de wetenschap. Het bewijs hiervoor is het vers waarin Allah zegt: “Wie onder u daarom (de maansikkel van de eerste nacht van) de maand (van Ramadan ziet i.e. dus in zijn locatie), moet het Saum (vasten)die maand in acht nemen.’’

Criteria om de Nieuwe Maan vast te stellen

We zullen onze criteria beperken tot drie criteria voor het vaststellen van Eid-ul-Fitr:

 1. Zichtbaarheid van de nieuwe maan in de LOCATIE waarin men woont.
 2. De maan moet LATER dan de zon ondergaan om zichtbaar te kunnen zijn.
 3. De astronomische nieuwe maan is niet de nieuwe maan waar de Heilige Koran en de Ahadith naar verwijzen. De astronomische nieuwe maan staat op het begin tussen de aarde en de zon. De donkere kant van de maan naar de aarde gekeerd. De achterzijde van de maan wordt alleen verlicht, waardoor deze niet zichtbaar kan zijn. Wanneer de nieuwe maan enkele graden beweegt, dit is MINIMAAL 18 uur LATER, dan pas kan de nieuwe maan zichtbaar zijn. Deze nieuwe maan wordt in deze positie in het Arabisch HILAL genoemd. En hiernaar verwijst de Heilige Koran en Ahadith.

Mogen wetenschappelijke instrumenten gebruikt worden?

Waarom zou men het raadplegen van technologie verbieden als men dit zelf gebruikt voor de vijf dagelijkse gebeden? Niemand gaat vijf keer per dag naar buiten kijken om te meten of het gebedstijd is. Door de genade van Allah is de technologie dusverre ontwikkeld dat de observatoria ons precies kunnen informeren wanneer een nieuwe maan te zien is per locatie. Kortom, volgens Hazrat Khalifatul Masih V (aba) mag technologie gebruikt worden en men dient ook de nieuwe maan waar te nemen met het blote oog[10].

De volgende verzen in de Heilige Koran[11] zijn expliciet hierover:

“Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er STADIA voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het BEREKENEN (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten.”

Bewijzen dat maandag 26 juni Eid-ul-Fitr is in Nederland

Maanfasekalender:

Op zondag 25 juni zal de nieuwe maan pas waarneembaar zijn in de vorm van een smalle sikkel[12] (hilal), zie:

Maanfasekalender.png

Zonsondergang en maansondergang:

Op zondag 25 juni zal de nieuwe maan 1 uur en 1 minuut later ondergaan na zonsondergang[13]. Dit is voldoende om de nieuwe maan te kunnen waarnemen, zie:

Zonsenmaansondergang.png

Nieuwe maan pas zichtbaar/waarneembaar op zondag 25 juni:

Een andere bewijs van een wetenschappelijke sterrenkundige website[14] meldt dat we de nieuwe maan op zaterdag 24 juni niet kunnen waarnemen, maar wel op zondag 25 juni 2017 in Nederland, zie hieronder:

Nieuwemaanzaterdag24juni.png

Nieuwemaan.png

Er is nu ook een android app van http://hemel.waarnemen.com bechikbaar ‘SterHemel’. Voor Apple-producten is de app ‘Mijn Hemel’ beschikbaar in de iTunes App Store. Dit is een zeer handige app!

Wassalaam,

Ahmad Said

Youssef

 1. De Heilige Koran: hoofdstuk 2, vers 185
 2. Sahih Muslim
 3. De Heilige Koran: hoofdstuk 2, vers 186
 4. Bukhari 4:119 en Muslim: 1080
 5. Khutbate Tahir, vol. 15, blz. 44-45, 1/19/1996
 6. Deze Hadith is vermeld in Tirmidhi, Kitabus Siyam
 7. https://www.central-mosque.com/index.php/Ramadhan/do-saudi-scholars-impose-saudi-moon-sighting-on-non-saudi-residents.html
 8. Sjeik Abdullah bin Baz, Al-Ba’ath ul Islaaami Zil Hijjah 1399 Hijri
 9. De Heilige Koran: hoofdstuk 2, vers 186
 10. https://www.alislam.org/friday-sermon/printer-friendly-summary-2016-06-03.html
 11. Surah Joenes 10:6
 12. http://hemel.waarnemen.com/maan/maanfasekalender.php
 13. http://hemel.waarnemen.com/applets/oponder.cgi?datum=datum&dag=25&mnd=06&jaar=2017&loc=Utrecht%2C+NL
 14. http://hemel.waarnemen.com/astrokal/juni_2017.html

 

Meest gelezen

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...

Staat er in de Heilige Koran dat mannen hun vrouwen mogen slaan?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Staat er in de Heilige Koran dat mannen hun vrouwen mogen slaan?  De heer Youssef Ikhlaf en de...