De Messias is gekomen

0
857

De Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap), een Beweging in de Islam die over de gehele wereld is verspreid, is in 1889 gesticht te Qadian, in India.

Haar stichter, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, maakte er aanspraak op de Beloofde Hervormer te zijn wiens komst door de volgelingen van verschillende religies onder verschillende namen en titels werd verwacht.

De Hindoes verwachtten Krishna; de Christenen verwachtten de Messias; de Boeddhisten verwachtten de Boeddha en de Moslims verwachtten zowel de Mahdi als de Messias.

Onder Goddelijke leiding deed Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de revolutionaire onthulling dat slechts een zulk een hervormer zou verschijnen die alle Beloofden wier missie het was het mensdom uiteindelijk in de schoot van een universele godsdienst te verzamelen, zou vertegenwoordigen.

Hij beweerde ook dat de Beloofde Hervormer niet in een onafhankelijke hoedanigheid zou verschijnen, maar als een ondergeschikte aan de Heilige Profeet van de Islam, Hazrat Mohammed Mustafa, mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn. Hij geloofde dat de Islam de laatste en de volledige levenswet voor het gehele mensdom was en in dit licht moet men zijn aanspraak zien dat de verwachte hervormer in de Islam moest verschijnen als een ondergeschikte Profeet aan Hazrat Mohammed, vrede zij met hem.

Zijn komst, zo verklaarde hij, zou uieindelijk een gouden tjidperk inleiden van een universele Godsdienst, waarvan de mens eeuwenlang had gedroomd, en waamaar hij eeuwenlang had verlangd.

In 1889 werd hem door God opgedragen om de basis te leggen van een gemeenschap die de doelstellingen van zijn komst zou nastreven. Daarom verklaarde hij op 23 maart 1889 in Ludhiana, een kleine stad in de Punjab in India, door de eed van trouw te aanvaarden formeel de stichting van de Ahmadiyya Moslim Djamaat.

Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Djamaat u naar de bijgaande link:

https://bieb.islamnu.nl/product/de-ahmadiyya-moslim-gemeenschap-folder/

Video – De Messias is gekomen: