In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zaterdag, juni 3, 2023

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde veroordeelt aanslag in Ankara

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde veroordeelt aanslag in Ankara

– Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde –

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde veroordeelt aanslag in Ankara

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde van Nederland veroordeelt stellig de aanslag van gisteren in Ankara, waar gemeld wordt dat er tenminste 34 mensen omgekomen zijn en 125 mensen in het ziekenhuis liggen. De explosie deed zich voor in de buurt van het Güvenpark, dat weer dichtbij een groot knooppunt voor het openbaar vervoer ligt. Het is de derde aanslag in vijf maanden tijd. Bij een eerdere aanslag met een autobom kwamen 29 mensen om het leven. We willen graag onze innige deelneming en medeleven betuigen aan alle nabestaanden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers, hun families, de inwoners van Ankara en allen die door deze wrede en schokkende aanslag zijn getroffen.

Door wie de aanslag is gepleegd is nog niet bekend. De meeste aanslagen in het Midden-Oosten zijn politiek gekleurd, een gevolg van onrecht, onderdrukking, strijd en oorlog. Indien de aanslag is gepleegd in de naam van Islam, laat het dan duidelijk zijn dat geweld, agressie en intolerantie totaal tegengesteld zijn aan de leer van de Islam. Terroristen maken in naam van de Islam misbruik van het woord Jihad.

Het woord Jihad betekent zeker niet: 

(1) Het plegen van zelfmoordaanslagen;

(2) Het om het leven brengen van een onschuldige;

(3) Het vernietigen van eigendommen;

(4) Het creëren van angst en vrees bij medeburgers;

(5) Het gijzelen van onschuldige mensen;

(6) Het voeren van strijd om zelfzuchtige, politieke en economische beweegredenen.

Jihad betekent juist: 

(1) Het zich een uiterste inspanning getroosten voor innerlijke geestelijke zuivering;

(2) Het overbrengen van de leerstellingen van de Islam op een vreedzame wijze;

(3) Fysieke strijd ter zelfverdediging en ter verdediging van de vrijheid van godsdienst tegen een agressieve vijand. Deze fysieke strijd is echter onderworpen aan een strikte gedragscode.

Momenteel is er nergens in de wereld sprake van een collectieve en fysieke agressie tegen de moslims om de godsdienstvrijheid weg te nemen. Nergens wordt er voldaan aan de extreme condities waarin deze  vorm van Jihad de enige optie is. Deze vorm van Jihad is daarom nergens ter wereld van toepassing.

Jihad in al zijn vormen is daarom een middel om vrede in zowel onszelf, als in onze samenleving te bevorderen. Iedere actie die niet de vrede bevordert, kan daarom niet als Jihad worden bestempeld.

Wat is het standpunt van de Islam met betrekking tot terrorisme?

De Islam bestrijdt terrorisme in al zijn vormen, omdat het woord ‘Islam’ letterlijk afgeleid is van het woord ‘salama’ dat vrede en veiligheid betekent. De verplichting voor de moslims om vrede en veiligheid te handhaven is zo diep geworteld in de Islam dat de Heilige Qor’an ware moslims als volgt beschrijft:

“En de dienaren van de Barmhartige zijn zij die met nederigheid op aarde wandelen, en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Vrede!” (25:64)

De voormalige en vierde khalifa (kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, heeft in duidelijke bewoordingen het standpunt van de Islam uiteengezet. Hij zei:

“Islam verwerpt en veroordeelt iedere vorm van terrorisme ten stelligste. Hij verschaft geen dekmantel of rechtvaardiging voor welke daad van geweld dan ook, of deze wordt begaan door een individu, een groep of een regering…. Ik veroordeel krachtig alle daden en vormen van terrorisme, omdat het mijn diep geworteld geloof is dat niet alleen de Islam, maar geen enkele ware godsdienst, wat ook zijn naam is, geweld en het vergieten van bloed van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen in de naam van God kan goedkeuren.”

Tenslotte wil ik nog enkele woorden aanhalen van het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde khalifa (kalief), Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Hij sprak ze uit na de aanslagen in Parijs op 14 november 2015, maar deze woorden zijn ook nu van toepassing.

“Ik wil ook met nadruk herhalen dat alle vormen van terrorisme en extremisme volstrekt ingaan tegen de ware leerstellingen van de Islam. De Heilige Koran heeft vermeld dat zelfs het doden van één persoon gelijkstaat aan het doden van de gehele mensheid. Dus onder geen enkele omstandigheid kan moord worden gerechtvaardigd, en zij die hun vijandige daden trachten te rechtvaardigen in de naam van de Islam, bewerkstelligen slechts dat zij deze belasteren op de slechtst mogelijke wijze.”

“Ons medeleven en onze gebeden zijn met de slachtoffers van de aanslagen en met alle nabestaanden en met hen die op enigerlei wijze zijn getroffen. Moge de Almachtige God hun allen geduld schenken, en ik hoop en bid dat de daders van dit kwaad snel voor de rechter zullen worden gebracht.”

Youssef

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...